رئیس کمیسون انرژی مجلس مطرح کرد:

آخرین وضعیت تصویب اساسنامه شرکت ملی نفت

مروی گفت: اساسنامه طبق اصل ۸۵ قانون اساسی در اختیار کمیسیون قرار گرفت و این برای اولین بار است که مجلس و به کمیسیون اعتماد می‌کند.

به گزارش عیارآنلاین، علی مروی رئیس کمیسون انرژی مجلس درباره آخرین وضعیت اساسنامه شرکت ملی نفت گفت: اساسنامه طبق اصل ۸۵ قانون اساسی در اختیار کمیسیون قرار گرفت و این برای اولین بار است که مجلس به کمیسیون اعتماد می‌کند تا اساسنامه را بصورت دائم به تصویب برساند.

وی با بیان اینکه اساسنامه بعد از تایید شورای نگهبان به دولت ابلاغ می‌شود، افزود: اساسنامه در کمیسیون تصویب و کامل و بعد تقدیم هیات رئیسه مجلس شد و هیات رئیسه با امضای رئیس مجلس به شورای نگهبان ارسال کرد شورای نگهبان نیز بعد از بررسی اگر ایرادی داشته باشد به کمیسیون ارجاع کرده تا اصلاح شود و اگر ایراد نداشته باشد توسط ریاست مجلس به دولت ابلاغ می‌شود.

منبع: ایلنا

۲

چهره‌ها:

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: