تعداد رشته های فنی و حرفه ای ۴۳ و کار و دانش ۲۶۵ است

مدیرکل دفتر آموزش فنی و حرفه ای وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه شورای عالی آموزش و پرورش هنوز درباره رشته های حذفی و جدید تصمیم نهایی را اخذ نکرده است افزود : تغییرات رشته های حذفی و رشته های جایگزین پس از تعطیلات نوروز اطلاع رسانی می شود .

به گزارش عیارآنلاین، سیدمحسن حسینی مقدم در سیزدهمین آئین تجلیل از فرهنگیان و دانش آموزان برتر استان سمنان اظهارکرد: از سال تحصیلی آینده با استقرار پایه دهم در هنرستان های فنی و حرفه ای و کار و دانش و سه ساله شدن هنرستان ها در محتوای کتب رشته های فنی و حرفه ای تغییراتی ایجاد می شود .

مدیرکل دفتر آموزش فنی و حرفه ای وزارت آموزش و پرورش  تصریح کرد : با توجه باه بازار کار برخی رشته های فنی و حرفه ای حذف و برخی رشته های جدید جایگزین آنها خواهد شد .
وی با بیان اینکه شورای عالی آموزش و پرورش هنوز درباره رشته های حذفی و جدید تصمیم نهایی را اخذ نکرده است افزود : تغییرات ، رشته های حذفی  و رشته های جایگزین پس از تعطیلات نوروز اطلاع رسانی می شود .
مدیرکل دفتر آموزش فنی و حرفه ای وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: هم اکنون تعداد رشته های شاخته فنی و حرفه ای ۴۳ و تعداد رشته های شاخه کار و دانش ۲۶۵ رشته است.
حسینی مقدم با بیان اینکه در سال تحصیلی ۹۵-۹۴ حدود۴۰ درصد دانش آموزان دوم و سوم متوسطه در هنرستان ها تحصیل کردند گفت : این رقم باید تا پایان برنامه ششم توسعه به ۴۸ و دو دهم درصد دانش آموزان برسد که برای تحقق آن دانش آموزان پایه نهم باید در هنگام هدایت تحصیلی با رشته های فنی و حرفه ای و کار و دانش آشنا شوند .

منبع: پانا

۲

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: