آموزش و پرورش استان‌ها حق انحلال مدارس سمپاد را ندارند/ سخت‌گیری در ورود به مدارس سمپاد

معاون دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش با تأکید بر اینکه شاخص‌های ورود دانش‌آموزان به مدارس سمپاد سخت‌تر شده است، گفت: اگر بدون در نظر گرفتن شاخص‌ها، دانش‌آموزان وارد مدارس استعدادهای درخشان شوند و نتوانند شرایط را تحمل کنند، خود به خود آسیب روحی و روانی می‌بینند/«معیار در نظر گرفتن» با «محدود کردن» متفاوت است؛ در محدودن کردن به این معنی است که ما ۱۰۰ نفر ظرفیت داریم اما فقط ۵۰ نفر را جذب می‌کنیم اما در معیار در نظر گرفتن، عنوان می‌شود که هر کس توانست شرایط را به دست آورود و این تعداد هر میزان که باشد، پذیرش می‌شوند.

به گزارش عیارآنلاین، احمد عابدینی معاون امور کمیسیون‌های شورای عالی آموزش و پرورش در گفت‌وگو با خبرنگار آموزش و پرورش خبرگزاری فارس در پاسخ به این پرسش که «آیا در نظام‌نامه استعدادهای درخشان که توسط شورای عالی آموزش و پرورش به تصویب رسیده است، بر کاهش این مدارس تأکید شده است؟»، گفت: تعداد مدارس سمپاد کم نمی‌شود بلکه پذیرش بر اساس معیارهایی خواهد بود و خود به خود افرادی که نتوانند آن شاخص‌ها و امتیازات را به دست بیاورند، ورود پیدا نمی‌کنند.

وی با اشاره به اینکه شهر تهران به لحاظ جا برای دوره دوم محدودیت داشت، افزود: استان‌ها حق انحلال مدارس سمپاد را ندارند بلکه باید متعادل و متناسب با شرایط و وضعیت‌شان، دانش‌آموزان را در این مدارس پذیرش کنند.

عابدینی با تأکید بر اینکه شاخص‌های ورود دانش‌آموزان به مدارس سمپاد سخت‌تر شده است، گفت: اگر بدون در نظر گرفتن شاخص‌ها، دانش‌آموزان وارد مدارس استعدادهای درخشان شوند و نتوانند شرایط را تحمل کنند، خود به خود آسیب روحی و روانی می‌بینند.

وی در پاسخ به این پرسش که «آیا استان ها می‌توانند ورودی‌ها را محدود کنند»، بیان داشت: اینگونه تحلیل نکنیم بلکه بر اساس شرایط جدید که اخیرا مدون شده است، یک مقدار در ورود دانش‌آموزان به مدارس استعدادهای درخشان سخت‌گیری انجام می‌شود.

معاون دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش توضیح داد: «معیار در نظر گرفتن» با «محدود کردن» متفاوت است؛ در محدودن کردن به این معنی است که ما ۱۰۰ نفر ظرفیت داریم اما فقط ۵۰ نفر را جذب می‌کنیم اما در معیار در نظر گرفتن، عنوان می‌شود که هر کس توانست شرایط را به دست آورود و این تعداد هر میزان که باشد، پذیرش می‌شوند.

منبع: فارس

۲

چهره‌ها:

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: