۱۷ اسف ۱۳۹۴ ساعت ۰۶:۱۳
با بررسی منابع و مصارف لایحه بودجه (٩٥)

بیش از ۶ میلیارد دلار از عواید نفتی سهم صندوق توسعه ملی می‌شود

در لایحه بودجه سال ١٣٩۵ سهم صندوق توسعه ملی از صادرات نفت خام و میعانات گازی ٢٠ درصد معادل ۵۴. ۶ میلیارد دلار در نظر گرفته‌ شده است.

به گزارش عیارآنلاین، در لایحه بودجه سال ٩۵ سهم صندوق توسعه ملی از صادرات نفت خام و میعانات گازی ٢٠ درصد معادل ۶,۵۴ میلیارد دلار در نظر گرفته‌ شده و مقرر شده است که این سهم از ماه یازدهم محاسبه و پرداخت شود.

بررسی تبصره‌های مرتبط با منابع صندوق توسعه ملی در لایحه بودجه سال ١٣٩۵ _ منظور تبصره «١» بند «ب» است _ تصریح می کند: سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص گاز طبیعی ٢٠ درصد تعیین‌شده است.

بررسی تبصره‌های مرتبط با مصارف صندوق توسعه ملی لایحه بودجه (٩۵) نشان می‌دهد: تبصره «١» بند «د» به صندوق توسعه ملی اجازه داده‌شده است که به‌منظور پرداخت تسهیلات برای اجرای طرحهای توسعه‌ای در میدانهای مشترک نفت و گاز که به تصویب شورای اقتصاد رسیده مبلغ چهار میلیارد و هشتصد میلیون دلار در بانکها سپرده‌گذاری کند.

تبصره «۴» بند «الف» تصریح می کند در این تبصره به‌منظور حمایت از شرکتها و مؤسسه‌های دانش‌بنیان مبلغ ٢٠٠ میلیون دلار از محل صندوق توسعه ملی اختصاص‌یافته است.

تبصره «۴» بند «ب» نیز آورده است در این تبصره به صندوق توسعه ملی اجازه داده‌ شده در سال ١٣٩۵ نسبت به اعطای تسهیلات ارزی به سرمایه‌گذاران بخشهای خصوصی یا تعاونی برای طرحهای توسعه‌ای بالادستی نفت و گاز با اولویت میدانهای مشترک و جمع‌آوری گازهای همراه اقدام کند.

تبصره «۴» بند «ج» نیز تصریح کرده است در این تبصره به صندوق توسعه ملی اجازه داده‌شده که نسبت به اعطای تسهیلات ارزی به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و یا تعاونی برای طرحهای توسعه‌ای مختلف حمل‌ونقل با معرفی وزارت راه و شهرسازی اقدام کند.

تبصره «١٨» بند «د» آورده است در این تبصره به بانک مسکن اجازه داده‌شده که به‌طور مستقل یا با مشارکت صندوق توسعه ملی، به‌منظور تأمین مالی ریالی و ارزی طرحهای توسعه‌ای که دارای توجیه فنی و اقتصادی و مالی در بخش حمل‌ونقل و مسکن و توسعه شهرهای جدید و عمران و بهسازی شهری هستند تا سقف معادل پنج میلیارد دلار نسبت به صدور انواع اوراق بهادار ارزی و ریالی اقدام کند.

منبع: شانا

۲

 

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: