فعالیت های غیرمولد اقتصادی 3

کسب سود زیاد در زمان کم، فعالیتی غیرمولد در بازار بورس

در بسیاری از کشورهای جهان، قانون مالیات بر عایدی سرمایه اجرا می شود. برخی از کشورهای اجرا کننده این مالیات عبارت از آلمان، فرانسه، چین، ژاپن، هند، مالزی دانمارک، امریکا و انگلیس هستند. در این کشورها در کنار دارایی‌هایی نظیر سهام و مانند آن، دارایی‌های حقیقی شامل زمین و مسکن از مهم‎ترین سرمایه‌هایی هستند که مشمول مالیات بر عایدی سرمایه می‌شوند.

به گزارش عیارآنلاین، از راهبردهای حمایت از تولید، جلوگیری از موانعی است که مسیر رشد اقتصادی را کند می کند. از جمله این موانع می توان به فعالیت های غیرمولد اشاره کرد؛ در این فعالیت ها، سود حاصل برای سرمایه گذار بیشتر از ارزش افزوده ایست که از طریق سرمایه گذاری وی در اقتصاد ایجاد شده است. چنین فعالیت هایی برای سرمایه گذاران به صرفه است چرا که با زحمتی کمتر، سود بیشتری را برای آنها حاصل می کند اما برای اقتصاد بهینه نیست. در واقع بایستی سرمایه ها به سمتی هدایت شوند که ارزش افزوده بیشتری دارد چرا که سرمایه در اقتصاد محدود است و اگر در بهترین محل مورد استفاده قرار نگیرد، رشد اقتصادی را کند می کند.

از جمله فعالیت های غیرمولد در بازار بورس، کسب سودهای کلان در کوتاه مدت است که عمدتا به دلیل نوسانات ناشی از عرضه و تقاضا و اخبار و شایعاتی است که اثری بر سوددهی واقعی شرکت صاحب سهام ندارد. بازار بورس به ویژه در سالهای اخیر شاهد آن بوده است که سهام مختلف در طی مدت کوتاه، افزایش شدیدی در قیمت را تجربه کرده اند در حالی که تغییری در سوددهی شرکت صاحب سهام رخ نداده است. در نتیجه ضروری است تا جهت جلوگیری از چنین سودهای بادآورده ای به عنوان یک فعالیت غیرمولد که در آن توسط سهامداران و شرکت ارزش افزوده ای در اقتصاد ایجاد نشده است، بر کسب سود بیش از یک مقدار مشخص در یک مدت زمان معین مالیات وضع شود تا هیجان از بازار خارج شده و سرمایه گذاری در بازار بورس با تحلیل واقعی از وضعیت شرکت صاحب سهام انجام شود. چنین مالیاتی، نوعی مالیات بر عایدی سرمایه در بازار بورس است.

مالیات بر عایدی سرمایه قدمت زیادی دارد و قبل از مالیات بر ارزش افزوده در دنیا فراگیر بوده است. در بسیاری از کشورهای جهان، قانون مالیات بر عایدی سرمایه اجرا می شود. برخی از کشورهای اجرا کننده این مالیات عبارت از آلمان، فرانسه، چین، ژاپن، هند، مالزی دانمارک، امریکا و انگلیس هستند. در این کشورها در کنار دارایی‌هایی نظیر سهام و مانند آن، دارایی‌های حقیقی شامل زمین و مسکن از مهم‎ترین سرمایه‌هایی هستند که مشمول مالیات بر عایدی سرمایه می‌شوند.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: