توسعه مراکز رشد، در دستور کار وزارت علوم

به گزارش عیارآنلاین ، توسعه مراکز رشد علوم انسانی یکی از موضوعاتی است که با روی کار آمدن دولت یازدهم مورد توجه ویژه قرار گرفت. در همین راستا، معاون پژوهشی وزارت علوم گفت: «برنامه این وزارتخانه رشد و توسعه مراکز رشد علوم انسانی در کشور است، چراکه پتانسیل لازم برای این مراکز را داریم.» وحید […]

به گزارش عیارآنلاین ، توسعه مراکز رشد علوم انسانی یکی از موضوعاتی است که با روی کار آمدن دولت یازدهم مورد توجه ویژه قرار گرفت. در همین راستا، معاون پژوهشی وزارت علوم گفت: «برنامه این وزارتخانه رشد و توسعه مراکز رشد علوم انسانی در کشور است، چراکه پتانسیل لازم برای این مراکز را داریم.» وحید احمدی افزود: «در حال حاضر ۶ مرکز رشد تخصصی علوم انسانی در کشور وجود دارد که وزارت علوم در نظر دارد با ایجاد هماهنگی میان پارک‌های علم و فناوری تعداد مراکز رشد علوم انسانی را در کشور توسعه دهد.»  احمدی بیان کرد: «با توسعه مراکز رشد در حوزه علوم انسانی قادر خواهیم بود زمینه پژوهش و فناوری را در این حوزه تقویت کنیم.»توسعه مراکز رشد، در دستور کار وزارت علوم

تلگر

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: