۲ اسف ۱۳۹۴ ساعت ۱۳:۵۱

اجرای آیین نامه جدید ارتقای هیأت علمی از سال آینده

رئیس هیات عالی جذب شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: آیین نامه جدید ارتقاء اعضای هیات علمی از ابتدای سال آینده جایگزین آیین نامه قبلی می شود.

به گزارش عیارآنلاین ،محمدعلی کی‌نژاد گفت: این آیین نامه بعد از مسیری که در وزارت علوم طی کرد در دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی و سپس در جلسه شورای اسلامی شدن مطرح و مواد آن تصویب شد. سپس به وسیله دو وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی و وزرات علوم تحقیقات و فناوری امضا و به دانشگاه‌ها ابلاغ می شود.

او افزود: این آیین نامه از اول مهر به مدت ۶ ماه در دانشگاه‌ها اجرایی می شود و هیات علمی دانشگاه‌ها مختار هستند که آیین نامه جدید یا قبلی را بپذیرند اما پس از ۶ ماه آیین نامه جدید ارتقاء اعضای هیات علمی جایگرین می شود.

رئیس هیات عالی جذب شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به بندهای مهم این آیین نامه گفت: امتیاز بند ۲ این آیین‌نامه در وزارت بهداشت که مربوط به آموزش مباحث بالینی است تغییر کرده و افزایش یافته است.

او ادامه داد: همچنین هر دو وزارت خانه به مباحث مربوط به پژوهش، فناوری های کاربردی برای رفع نیاز کشور توجه ویژه ای خواهند داشت که امتیاز مربوط به این بخش نیز افزایش یافه است، ولی بندهای دیگر این آیین نامه مشابه قبلی است.

آیین نامه جدید ارتقای اعضای هیات علمی دانشگاه ها پیش از این به دانشگاه ها ابلاغ شده بود و تعدادی از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی به محتوای آیین نامه جدید ارتقای اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها، اعتراض داشتند که وزیر علوم قول داده بود گزارشی در خصوص این آیین نامه و اصلاحات مربوط به آن در جلسات شورای ستاد نقشه جامع علمی ارایه کند.

منبع: ایسکانیوز

تلگر

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: