سرانه مصرف آب هر تهرانی به ۳۰۰ لیتر رسید / ۳۳ لیتر هدررفت و ۲۶۷ لیتر مصرف آب در شبانه روز

با احتساب جمعیت ساکن شهر تهران که حدود ۸ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر است، به طور متوسط سرانه مصرف آب هر تهرانی در نخستین هفته بهمن ماه ۳۰۰ لیتر در شبانه روز بوده که از این رقم ۳۳ لیتر پیش از رسیدن به دست مصرف کننده هدر رفته و ۲۶۷ لیتر به مصرف رسیده است. `

به گزارش عیارآنلاین، بر اساس پایش های جدید صورت گرفته توسط شرکت آب و فاضلاب استان تهران بر میزان مصرف آب در سطح مناطق ۲۲ گانه شهر تهران، در نخستین هفته بهمن ماه از اول بهمن تا هفتم این ماه، در مجموع ۱۷ میلیون و ۸۹۶ هزار و ۳۴۱ مترمکعب آب شرب در پایتخت مصرف شد.

متوسط مصرف روزانه آب شرب در شهر تهران در این مدت، ۲ میلیون و ۵۵۶ هزار و ۶۲۰ مترمکعب بود. با احتساب جمعیت ساکن شهر تهران که حدود ۸ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر است، به طور متوسط سرانه مصرف آب هر تهرانی در نخستین هفته بهمن، ۳۰۰ لیتر در شبانه روز بوده است.

روند مصرف روزانه آب پایتخت (برحسب مترمکعب) در نخستین هفته بهمن‌ماه در نمودار زیر مشخص شده است.

با توجه به اینکه ۱۱ درصد از آب شرب تهران پیش از رسیدن به دست مصرف کننده از خطوط لوله فرسوده پایتخت هدر می رود، از مجموع ۳۰۰ لیتر سرانه مصرف آب در تهران، ۳۳ لیتر در شبانه روز به ازای هر تهرانی در نخستین هفته بهمن ماه آب پیش از رسیدن به دست مصرف کننده هدر رفته و ۲۶۷ لیتر متوسط مصرف هر تهرانی در شبانه روز بوده است.

منبع: تسنیم

۲

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: