فعالیت های مضر اقتصادی (4)

احتکار زمین و مسکن، فعالیتی مضر در اقتصاد

تعیین مالیات بر زمینهای بایر و خانه‌های خالی راهکاری جهت کاهش احتکار در زمین و مسکن است. زیرساخت چنین اقدامی، راه‌اندازی سامانه ثبت اطلاعات اسناد زمین و مسکن اشخاص است که در طرحی تحت عنوان کاداستر توسط قوه قضاییه باید اجرا شود.

مسکنبه گزارش عیارآنلاین، از راهبردهای حمایت از تولید، جلوگیری از موانعی است که در مسیر رشد اقتصادی خلل وارد می کند. از جمله این موانع می توان به فعالیت های مضر اقتصادی اشاره کرد که باعث بر هم خوردن تعادل عرضه و تقاضا در اقتصاد و ایجاد نوسان در قیمت ها می شود. در دو یادداشت قبلی، به خرید ارز به عنوان کالایی سرمایه ای، خارج کردن آنی پول از بانک و نوسان‌گیری در بورس به عنوان سه فعالیت مضر اقتصادی پرداخته شد. احتکار کالا از دیگر فعالیت های مضر در اقتصاد است که سبب کاهش عرضه در اقتصاد، افزایش سطح قیمت ها و در نهایت کسب سود توسط محتکرین به ضرر عموم جامعه می شود؛ احتکار ریشه در انحصار داشته و در نتیجه به دلیل آثار منفی ای که دارد بایستی محدود شود.

از نمونه های مهم احتکار در اقتصاد، خرید زمین و مسکن و عدم استفاده از آن است که در عرضه این کالای مهم و کلیدی خلل وارد می کند. در واقع عده ای با خرید زمین و مسکن و نگهداری آن در طی چند سال عرضه مسکن را کاهش داده و در مقابل از افزایش قیمت و چند برابر شدن قیمت آن به دلیل شرایط اقتصادی سود می برند.

جهت کاهش احتکار در زمین و مسکن و بالتبع کاهش آثار منفی آن در اقتصاد، تعیین مالیات بر زمین های بایر و خانه های خالی راهکاری است که در این زمینه می توان به کار گرفت. این راهکار منجر به افزایش عرضه زمین و مسکن خواهد شد. البته زیرساخت چنین اقدامی، راه اندازی سامانه ثبت اطلاعات اسناد زمین و مسکن اشخاص است که در طرحی تحت عنوان کاداستر توسط قوه قضاییه باید اجرا شود.

احتکار کالا به عنوان مصداقی از یک فعالیت مضر در اقتصاد، علاوه بر زمین و مسکن در دیگر کالاهای مصرفی نیز قابل طرح است که متناسب با نوع کالا بایستی راهکارهایی جهت جلوگیری از آن اتخاذ شود.

۲

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: