۱۲ بهمن ۱۳۹۴ ساعت ۲۳:۳۵
لایحه بودجه شهرداری هزار میلیارد تومان تعدیل شد

بودجه ۱۷۸۰۰ میلیاردی برای تهران ۹۵

کلیات لایحه بودجه ۹۵ شهرداری تهران دیروز با کاهش هزار میلیارد تومانی پیشنهاد شهرداری، با رقم ۱۷ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان به تصویب رسید. هفته گذشته در اولین جلسه کمیسیون تلفیق شورای شهر تهران، اعضای پارلمان محلی پایتخت به دلیل نگرانی از محقق نشدن رقم پیشنهادی شهرداری که ۱۸ هزار و ۷۱۶ میلیارد تومان تعیین شده بود، رای به کاهش هزار میلیارد تومانی بودجه اداره پایتخت در سال آینده داد که براساس همین پیشنهاد، دیروز اعضای شورای شهر به رقم ۱۷ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان رای دادند. گفته می شود پیش بینی شورای شهر برای کاهش هزار میلیارد تومانی درآمدهای بودجه شهرداری از محل دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی یعنی ناپایدارترین درآمدهای شهری شامل تغییر کاربری و تراکم است.

به گزارش عیارآنلاین ،کلیات لایحه بودجه ۹۵ شهرداری تهران دیروز با کاهش هزار میلیارد تومانی پیشنهاد شهرداری، با رقم ۱۷ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان به تصویب رسید. هفته گذشته در اولین جلسه کمیسیون تلفیق شورای شهر تهران، اعضای پارلمان محلی پایتخت به دلیل نگرانی از محقق نشدن رقم پیشنهادی شهرداری که ۱۸ هزار و ۷۱۶ میلیارد تومان تعیین شده بود، رای به کاهش هزار میلیارد تومانی بودجه اداره پایتخت در سال آینده داد که براساس همین پیشنهاد، دیروز اعضای شورای شهر به رقم ۱۷ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان رای دادند. گفته می شود پیش بینی شورای شهر برای کاهش هزار میلیارد تومانی درآمدهای بودجه شهرداری از محل دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی یعنی ناپایدارترین درآمدهای شهری شامل تغییر کاربری و تراکم است.

منبع: دنیای‌اقتصاد

تلگر

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: