۴ بهمن ۱۳۹۴ ساعت ۰۷:۰۰

موسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور توانمندترین مرجع تخصصی پژوهش های جمعیتی در سطح ملی و منطقه‌ای

به گزارش عیارآنلاین ،تحولات چشمگیر جمعیتی در ایران و نیز تغییرات سریع جمعیت در سطح منطقه ای و بین المللی همراه با پیامدهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی آن نیاز به شناخت و درک عمیق و تخصصی این تحولات را بیش از پیش آشکار نموده است. ابلاغ سیاستهای کلی جمعیت توسط مقام معظم رهبری، و تدوین […]

به گزارش عیارآنلاین ،تحولات چشمگیر جمعیتی در ایران و نیز تغییرات سریع جمعیت در سطح منطقه ای و بین المللی همراه با پیامدهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی آن نیاز به شناخت و درک عمیق و تخصصی این تحولات را بیش از پیش آشکار نموده است. ابلاغ سیاستهای کلی جمعیت توسط مقام معظم رهبری، و تدوین برنامه ششم توسعه توسط دولت تدبیر و امید، نیاز فوق را دو چندان کرده است.  موسسه مطالعات جمعیتی رسالت مهمی در انجام پژوهشهای تخصصی و مسئله محور برای تدوین و اجرای موفق سیاستهای جمعیتی در کشور بر عهده دارد.

دکترمحمد فرهادی، وزیرعلوم، تحقیقات و فناوری همراه با و معاونین و مسئولان وزارتخانه و روسای چند پژوهشگاه در بازدید از موسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور، با فعالیت‌ها و ظرفیت های موسسه، آشنا شدند.

دکتر محمد جلال عباسی شوازی، رئیس موسسه، با ارائه وضعیت جمعیت کشور و و ابلاغ سیاست‌های جمعیتی توسط مقام معظم رهبری، به نقش موسسه در انجام تحقیقات جمعیت اشاره نمودند. ایشان ارائه شواهد علمی برای سیاستگذاری منطقی جمعیت را در موفقیت این  سیاستها ضروری دانستند.

 دکتر عباسی شوازی به فعالیتهای اخیر موسسه از جمله تهیه برنامه جامع گروههای پژوهشی، تهیه سند جامع جمعیتی کشور، بروز نمائی وبسایت، همکاری در تدوین برنامه ششم توسعه و نیز تعامل با دستگاههای سیاستگذاری و تهیه سند جامع جمعیت اشاره نمودند. علاوه بر آن، گزارشی از جایگاه و فعالیتهای موسسه در سطح منطقه و بین المللی ارائه شد.

وزیر محترم علوم با توجه به اهمیت جمعیت و  پژوهشهای جمعیتی در کشور، از فعالیتهای ارزشمند موسسه در ارائه شناخت درست و علمی از تحولات جمعیتی در راستای سیاستهای کلی جمعیت تشکر نمودند. ایشان اظهار داشتند که وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موضوع جمعیت را به عنوان یکی از موضوعات مهم کشور قلمداد نموده و تقویت فعالیتهای پژوهشی را از اولویتهای اساسی کشور می داند. وی در بخش دیگری از سخنان خود به اهمیت رصد و پایش سیاستهای جمعیت در ابعاد کیفی و کمی که در سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری تاکید شده را از وظایف این موسسه دانست.

دکتر فرهادی با توجه به تحولات جمعیتی در سطح منطقه خاورمیانه و بین المللی به ضرورت همکاریهای بین المللی تاکید داشتند و اظهار امیدواری نمودند که موسسه به عنوان یکی از مراکز معتبر در سطح منطقه فعالیت نموده و مشاوره های تحقیقاتی برای کشورهای  منطقه بویژه کشورهای همسایه ارائه نماید.

منبع:موسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور

تلگر

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: