۲ بهمن ۱۳۹۴ ساعت ۱۰:۳۷
معاون آموزشی وزارت علوم خبر داد:

تصویب سند آمایش آموزش عالی طی یک ماه آینده

معاون آموزشی وزارت علوم از تصویب نهایی سند آمایش آموزش عالی ظرف یک ماه آینده خبر داد.

به گزارش عیارآنلاین ،مجتبی شریعتی نیاسر  با اشاره به آخرین وضعیت سند آمایش آموزش عالی گفت: طرح آمایش آموزش عالی مطرح و قرار شد مفاد سند نقشه جامع علمی کشور با سند مطابقت کند و شاخص های آن در سند پیگیری شود.

وی ادامه داد: یک سری مباحث است که مورد تاکید و درخواست وزارت علوم در سند آمایش است که می توان به ساماندهی واحدهای آموزش عالی، تمرکز زدایی و بهبود ساختار مدیریت، ماموریت گرا کردن آموزش عالی، ایجاد هماهنگی و روند یکسان، توجه به آموزش مهارتی و ارتباط سطح اشتغال پذیری و تناسب با تحصیل اشاره کرد.

معاون آموزشی وزارت علوم افزود: سند آمایش آموزش عالی به دو جلسه بررسی دیگر نیز نیاز دارد و بعد از این دو جلسه به تصویب نهایی می رسد.

به گزارش مهر، با توجه به این مساله که سند آمایش اموزش عالی درحال حاضر در ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشور درحال بررسی است و این ستاد هر دو هفته یکبار جلسه تشکیل می دهد.

منبع: مهر

تلگر

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: