هزینه ۲۱۹هزار میلیارد تومانی دولت برای اجرای هدفمندی یارانه‌ها تاکنون

مطابق گزارش تفریغ بودجه سال ۹۳ از ابتدای اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها تا پایان شهریورماه سال ۹۴ جمعاً بیش از ۲۱۹هزار میلیارد تومان صرف اجرای این قانون شده است.

به گزارش عیارآنلاین، در گزارش تفریغ بودجه سال ۹۳ که صبح امروز در مجلس شورای اسلامی قرائت شد استفاده از ظرفیت اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها در جهت ارتقای شاخص‌های عدالت اجتماعی طبق بند ۴ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و بند ۳۴ سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه مورد تأکید قرار گرفته است.

لیکن عدم‌تغییر در روند اعطای یارانه‌ها به جامعه هدف و عدم‌شناسایی افراد نیازمند و تفکیک میان گروه‌های مختلف درآمدی نه‌تنها منجر به توزیع نامناسب منابع حاصل از اجرای قانون هدفمند سازی یارانه‌ها شده بلکه به‌دلیل عدم‌حرکت در راستای جبران نابرابری‌های غیرموجه درآمدی میان اقشار مختلف جامعه مغایر سیاست‌های کلی حاکم است.

مطابق بند الف تبصره ۲۱ ماده واحده، درآمد حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در سال ۱۳۹۳ بالغ بر ۵۹هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان پیش‌بینی شده که مبلغ ۴۸هزار میلیارد تومان از محل اصلاح قیمت حامل‌های انرژی موضوع ماده یک قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و مبلغ ۱۱هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان از محل بودجه عمومی دولت، موضوع یارانه‌های نان، برق و سایر کالاها و خدمات تأمین می‌گردید.

طبق گزارش تفریغ بودجه سال ۹۳ منابع تحقق‌یافته بر ۴۷هزار میلیارد تومان معادل ۷۹ درصد رقم پیش‌بینی شده بوده که شامل ۳۵هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی و خوراک نقدی پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها و مبلغ ۱۱هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان از محل بودجه عمومی دولت تحت عنوان یارانه نان، برق و سایر کالاها و خدمات مندرج در قانون بوده است.

به‌عبارتی ۶۰ درصد از منابع پیش‌بینی شده از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی و ۱۰۰ درصد منابع از پیش‌بینی از محل بودجه عمومی دولت محقق شده است.

براساس این گزارش از ابتدای اجرای این قانون تا پایان شهریور ماه سال ۹۴ جمعاً بیش از ۲۱۹هزار میلیارد تومان منابع حاصل شده که صرفاً مبلغ ۱۴۸هزار میلیارد تومان آن معادل ۶۷ درصد از محل اصلاح قیمت‌ها و مبلغ ۷۲هزار میلیارد تومان معادل ۳۳ درصد از محل ردیف‌های یارانه‌های مندرج در قوانین بودجه سالانه تأمین گردیده است.

همچنین در اجرای صحیح حکم تبصره ۲۰ قانون بودجه سال جاری می‌بایست یارانه ۶میلیون نفر از افراد یارانه بگیر حذف می‌گردید، لیکن تا پایان ۹ ماه نخست سال جاری بیش از ۲میلیون و ۸۰۰هزار نفر حذف شده‌اند.

منبع: تسنیم

۲

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: