شاخه‌ها و رشته‌های تحصیلی متوسطه دوم همچنان در دستور کار شورای عالی آموزش و پرورش است

دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورش با بیان اینکه اعضای این شورا بر توجه بیشتر به درس ادبیات فارسی در مدارس تاکید دارند، گفت: توجه به مهارت‌های زندگی و کاستن از دانش صرف در مدارس باید اجرایی شود.

مهدی نوید ادهم_ دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورشبه گزارش عیارآنلاین، مهدی نوید‌ادهم با اشاره به اینکه در جلسه اخیر شورای عالی آموزش و پرورش موضوع شاخه‌ها و رشته‌های تحصیلی دوره متوسطه دوم و عناوین دروس بررسی شد، اظهار داشت: در این جلسه مصوبه‌ای را در این رابطه نداشتیم و ادامه بحث‌های کارشناسی به جلسه بعدی شورا موکول شد.

وی افزود: اعضای شورای عالی آموزش  و پرورش بر ضرورت توجه بیشتر به درس ادبیات فارسی تاکید داشتند و باید برای افزایش سطح دانش، دانش‌آموزان در این زمینه برنامه‌ریزی کرد.

دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورش گفت: تقویت فرآیند هویت‌یابی و رشد و تعالی هویت دانش‌آموزان از طریق توجه به درس ادبیات فارسی محقق می‌شود. از سوی دیگر این درس زمینه درک بهتر سایر دروس را فراهم می‌کند.

نویدادهم با اشاره به اینکه اعضای شورای عالی آموزش و پرورش بر تقویت مهارت‌های زندگی در دانش‌آموزان تاکید داشتند، عنوان کرد: باید از پرداختن به دانش صرف در مدارس کاسته و به آموزش‌های عملی توجه ویژه‌ای کرد.

وی ادامه داد: باتوجه به احکام سند تحول بنیادین، آموزش و پرورش باید در جهت فراهم آوردن زندگی خوب برای نسل آینده تلاش کرده و آنها را با حیات طیبه آشنا سازد از این‌رو پرداختن به مقوله‌های تربیتی ضرورت ویژه‌ای دارد.

منبع: تسنیم

۲

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: