کنترل و ساماندهی معضل حاشیه نشینی در کلانشهرها؛ از اولویت‌های برنامه ششم

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با انتقاد از شیوع معضل حاشیه نشینی در کلانشهرها بر ضرورت توجه جدی به این معضل و رفع ریشه ای آن در برنامه ششم توسعه تاکید کرد.

حاشیه نشینیبه گزارش عیارآنلاین، محمداسماعیل سعیدی توجه به کنترل و ساماندهی معضل حاشیه نشینی در کلانشهرها را از اولویت‌های برنامه ششم توسعه خواند و افزود: ارائه برنامه جامع و منسجم در راستای سیاست‌های پیشگیرانه برای کنترل و مدیریت جمعیت ساکن در سکونت‌های غیررسمی و همچنین پیش‌بینی خدمات فرهنگی و اجتماعی در جهت کاهش و رفع معضلات اجتماعی در این مناطق باید از اولویت های برنامه ششم توسعه باشد.

نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو ادامه داد: بهتر است در برنامه ششم توسعه شرایط جدید و نوینی برای کلانشهرها تدوین و سمت و سوی این برنامه به سوی حل ریشه ای حاشیه نشینی و جلوگیری از افزایش آن باشد.

انسجام و همگرایی میان دستگاه‌ها از ضروریات رفع ریشه ای معضل حاشیه نشینی در کلانشهرها

سعیدی انسجام و همگرایی میان دستگاه‌ها را از ضروریات رفع ریشه‌ای معضل حاشیه نشینی در کلانشهرها خواند وتصریح کرد: تمامی دستگاه‌های اجرایی از قبیل شهرداری ها، شورای شهرها، ناجا، وزارت کشور و دستگاه قضا باید با  تعاون و همکاری،‌ از ساخت سکونت های غیررسمی در اطراف کلان شهرها جلوگیری و همچنین با انسجام و همگرایی،‌ زمینه شکل‌گیری حاشیه نشینی را در کلانشهرها به صورت ریشه ای و جدی کاهش دهند.

وی یادآور شد: متاسفانه ضربه هایی که در طی سال های متمادی بر پیکره اقتصاد روستایی در کشور وارد آمده باعث شده وضعیت معیشتی روستاییان که عمده درآمد آنها از محل دامپروری و کشاورزی حاصل می شد با مشکلاتی مواجه شود و در نهایت روستاییان به کلانشهرها مهاجرت و به حاشیه نشینی روی بیاورند.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس نهم، ادامه داد: اگر چه به مدد انقلاب اسلامی زیرساخت هایی مانند جاده،‌ برق، آب و گاز برای ماندگاری روستاییان در روستاها فراهم شد ولی متاسفانه به خاطر اینکه عمده ترین مشکل روستاییان مشکلات معیشتی بوده این امکانات تاثیرچندانی در ماندگاری آنها در روستاها نداشته است.

این نماینده مردم در مجلس نهم بر ضرورت توجه جدی به اقتصاد روستایی برای جلوگیری از مهاجرت روستاییان به شهرها در برنامه ششم توسعه تاکید کرد و گفت: با توجه به اینکه در حال حاضر گرایش و مهاجرت روستاییان به سمت کلانشهرها افزایش یافته بنابراین برای معکوس کردن این گرایش باید برنامه منظمی برای بهبود اقتصاد روستایی در کشور داشته باشیم.

حاشیه نشینی از آسیب های جدی کلانشهرها

سعیدی حاشیه نشینی را یکی از آسیب های جدی کلانشهرها دانست و گفت: حاشیه نشینی به خاطر سیاست‌های نادرست دولت‌ها به بحران ومعضلی جدی در کشور تبدیل شده و هیچکدام از دولت ها عملکرد مناسبی برای ساماندهی و مدیریت حاشیه نشینی در کشور نداشته اند.

این نماینده مردم در مجلس نهم،‌ مهاجرت بی‌رویه را در طی سه دهه مهمترین عامل ایجاد حاشیه نشینی در کشور خواند و افزود: این معضل در حالی در کلانشهرها ریشه دوانیده که دولت‌ها تاکنون هیچ گونه برنامه ای برای مهار،‌ مدیریت، کنترل و حل ریشه ای آن در کشور نداشته اند.

ساخت وسازهای غیرمجاز گرایش روستاییان به حاشیه نشینی را افزایش داده است

عضو کمیسیون اجتماعی در مجلس نهم،  با انتقاد از اینکه ساخت و سازها و سکونت گاه های غیررسمی گرایش به حاشیه نشینی را در کلانشهرها افزایش داده، تصریح کرد: از آنجایی که مسئولان توجه و نظارت جدی بر ساخت و سازهای غیرقانونی ندارند بنابراین افراد سودجو و منفعت طلب این فرصت را غنیمت شمرده و زمینه را برای استقرار کسانی که از روستاها مهاجرت می‌کنند در سکونت های غیررسمی فراهم می کنند.

عدم هماهنگی دستگاه‌های مسئول موجب شیوع معضل حاشیه نشینی در کلانشهرها

نماینده مردم تبریز،‌ آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی، با انتقاد از اینکه عدم هماهنگی دستگاه های مسئول موجب به وجودآمدن ساخت و سازهای غیرمجاز وگسترش معضل حاشیه نشینی در کلانشهرها شده، تصریح کرد: خدماتی که برخی از سازمان‌ها بدون آگاهی دادن به بقیه سازمان ها به حاشیه نشینان ارائه می‌دهند باعث شده که سکونت‌های غیرمجاز در کشور افزایش یابند.

منبع: خانه ملت

۲

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: