سمپادی ها بدون شرکت در آزمون می توانند در مقطع بعدی این مدارس وارد شوند

رئیس مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان و دانش پژوهان جوان گفت: معدل ۱۷ شرط ورود بدون آزمون تمامی دانش آموزان پایه نهم در سال تحصیلی ۹۵-۱۳۹۴ به پایه دهم مدارس استعدادهای درخشان است.

حسین شجاعیبه گزارش عیارآنلاین، حسین شجاعی با صدور بخش نامه ای، اظهار کرد: تمامی دانش آموزان پایه نهم مدارس استعدادهای درخشان که معدل کل سالانه پایه هفتم و هشتم آنها در خردادماه ۱۷ و بالاتر باشد، می توانند بدون شرکت در آزمون، در پایه دهم این مدارس ادامه تحصیل دهند.
وی گفت: گروهی از دانش آموزان پایه نهم مدارس استعدادهای درخشان در سال تحصیلی جاری که معدل کل سالانه آنان در خردادماه، در یکی از پایه های هفتم یا هشتم ۱۷ و بالاتر از آن در صورت تایید در شورای دبیران مدرسه و تصویب در شورای مدرسه محل تحصیل فعلی، پس از صدور مجوز اداره استعدادهای درخشان و دانش پژوهان جوان استان، بدون شرکت در آزمون ورودی، مجاز به ادامه تحصیل در پایه دهم این مدارس خواهند بود.
شجاعی افزود: دانش آموزان مشمول بندهای فوق، باید حائز شرایط ادامه تحصیل در مدارس استعدادهای درخشان مندرج در آیین نامه ارزش یابی تحصیلی و تربیتی دوره راهنمایی تحصیلی باشند.
وی اضافه کرد: مسئولیت توزیع دانش آموزان مشمول بندهای فوق در دبیرستان های دوره دوم استعدادهای درخشان در هر شهرستان، با نظارت اداره استعدادهای درخشان و دانش پژوهان جوان استان، برعهده اداره کل آموزش و پرورش استان است.
بنابراین گزارش، برابر بخش نامه رئیس مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان و دانش پژوهان جوان، آن دسته از دانش آموزان پایه نهم مدارس استعدادهای درخشان در سال تحصیلی ۹۵ـ۱۳۹۴ که معدل کل سالانه هر دو پایه هفتم و هشتم آنها در خرداد، کم تر از ۱۷ باشد، لازم است برای ادامه تحصیل در پایه دهم این مدارس، همانند دانش آموزان دیگر مدارس در آزمون ورودی دبیرستان های دوره دوم استعدادهای درخشان شرکت کنند.
به گزارش روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، شرایط و ضوابط شرکت دانش آموزان پایه نهم سایر مدارس غیراستعدادهای درخشان در آزمون تکمیل ظرفیت ورودی پایه دهم دبیرستان های دوره دوم استعدادهای درخشان، طی دستورالعمل جداگانه ای اعلام خواهد شد.

منبع: ایرنا

۲

چهره‌ها:

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: