در جلسه کمیسیون نخبگان و آینده نگاری علم و نوآوری:

لایحه پیشنهادی برنامه ششم توسعه در حوزه علم و فناوری بررسی شد

جلسه۳۷ کمیسیون نخبگان و آینده نگاری علم و نوآوری دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد.

به گزارش عیارآنلاین ،در ابتدای جلسه، رئیس کمیسیون نخبگان و آینده نگاری علم و نوآوری گفت: گزارشی از بررسی ها و پیشنهادهای صورت گرفته پیرامون جزئیات متن پیشنهادی لایحه برنامه ششم توسعه توسط کمیسیون به دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی تقدیم شده و ادامه بررسی ها نیز به شکل گزارشی مدون تقدیم خواهد شد.

 در ادامه جلسه بند های باقیمانده از متن لایحه پیشنهادی برنامه ششم توسعه (تنظیم شده از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی) در حوزه  علم و فناوری و مسائل مرتبط با آن درکمیسیون مورد بحث وبررسی قرار گرفت.

در همین راستا مواد تبصره های۹ و ۲۳ و ۲۴ لایحه مذکور که شامل احکامی پیرامون کاهش حجم، اندازه و ساختار مجموعه دستگاه های اجرائی، انسجام بخشی نظام آموزش عالی و ادغام ساختار و بودجه دانشگاه ها، حمایت از پژوهش‌های مسئله محور و تجاری سازی پژوهش و فناوری، حمایت از نخبگان علمی، فرهنگی و هنری منطبق با سند راهبردی کشور در امور نخبگان توسط دستگاههای اجرایی، حمایت مالی از پژوهش های تقاضا محور ناظر بر حل مشکلات کشور و حقوق بازنشستگان ( معادل با میانگین پنج سال آخر حقوق) از جمله مواردی بود که در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت و اعضاء در این خصوص به ارائه نقطه نظرات خود به شرح زیر پرداختند:

کاهش حجم، اندازه و ساختار  مجموعه دستگاه‌های اجرایی وقتی ممکن وعملیاتی است که دولت بخشی از وظائف خود را به بخش خصوصی وغیر دولتی واگذار نماید که در لایحه به آن اشاره نشده است، حمایت از نخبگان علمی توسط دستگاه‌های اجرایی منطبق با سند راهبردی کشور در امور نخبگان باید با نظارت و تائید بنیاد ملی نخبگان انجام شود و اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی و پژوهشی از حکم مربوط به حقوق بازنشستگان مستثنی شوند.

منبع: شورای عالی انقلاب فرهنگی

تلگرام

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: