الهیار :

عدم تمکین مناطق آزاد از قوانین ساخت‌وساز در سواحل/ راه‌اندازی سامانه صدور اینترنتی مجوز احداث سازه‌های ساحلی/ صدور ۲۰ حکم تخریب سازه‌های ساحلی غیرمجاز در سال ۹۴

مدیر کل مهندسی سواحل و بنادر سازمان بنادر و دریانوردی با بیان اینکه مناطق آزاد بدون مجوز از سازمان بنادر و دریانوردی به ساخت و ساز در سواحل اقدام می‌کنند، گفت: هماهنگی‌های لازم با قوه قضاییه برای تشدید برخورد با ساخت و سازهای ساحلی غیرمجاز وجود دارد.

به گزارش عیارآنلاین ،محمدرضا الهیار  با اشاره به عدم تمکین مناطق از مقررات سازمان بنادر و دریانوردی در حوزه ساخت‌وسازهای ساحلی اظهار کرد: با توجه به اینکه ساخت و سازهای غیرمجاز دریایی محیط زیست را تخریب کند و سازه‌های غیرمجاز در سواحل آثار و تبعات نامناسبی برای کشور دارد در سال ۱۳۴۸ قانونی مصوب شده که هرگونه ساخت و ساز در سواحل باید با مجوز سازمان بنادر و دریانوردی باشد.

وی با بیان اینکه قانون مذکور در سال ۱۳۸۷ نیز اصلاح شده است ادامه داد: به رغم این قانون اما مناطق آزاد بدون مجوز از سازمان بنادر و دریانوردی نسبت به ساخت و ساز در سواحل اقدام می‌کنند.

مدیرکل مهندسی سواحل و بنادر سازمان بنادر و دریانوردی افزود: مناطق آزاد با استناد به ماده ۱۱۲ قانون برنامه پنجم توسعه اعلام می‌کنند نیازی به دریافت مجوز از سازمان بنادر و دریانوردی برای ساخت و سازهای ساحلی ندارند در حالی که بنابر تشخیص بخش حقوقی سازمان بنادر و دریانوردی تفسیر نادرست از این ماده قانونی می‌شود.

الهیار با بیان اینکه ساخت و سازهای غیرمجاز در سواحل می‌تواند در آینده مشکلات جدی از جمله زیست محیطی را به دنبال داشته باشد، افزود: به هر حال ممکن است سازمان‌های غیر مرتبط با سازمان بنادر و دریانوردی شناختی از دریا نداشته باشند.

وی با بیان اینکه تاکنون بیش از ۲۰ حکم تخریب سازه‌های ساحلی غیرمجاز در سال جاری صادر شده است، اظهار کرد: فرایندهای صدور مجوز برای ساخت سازه‌های دریایی در حال بررسی است تا در جهت تسهیل و تسریع صدور مجوز سامانه‌ای طراحی شود و متقاضیان ساخت سازه‌های دریایی بدون حضور در سازمان بنادر و از طریق اینترنت مستندات لازم را بارگذاری کنند تا پس از احراز صلاحیت نسبت به صدور مجوز اقدام شود.

مدیرکل مهندسی سواحل و بنادر سازمان بنادر و دریانوردی ادامه داد: افرادی که در احداث سازه‌های دریایی از قوانین تمکین نمی‌کنند تخلف‌شان پیگیری قضایی می‌شود و هماهنگی‌های لازم با قوه قضاییه برای تشدید برخورد با این نوع ساخت و سازهای غیرمجاز وجود دارد.

الهیار گفت: در همین زمینه کارگروه ساماندهی سواحل و بنادر و جزایر استان مازندران مصوبه‌ای داشت مبنی بر اینکه هیچ نهاد دولتی اجازه ارائه تسهیلات و تامین تاسیسات زیربنایی (آب، برق، گاز، مخابرات) به سازه‌های غیرمجاز در سواحل را ندارد، ضمن اینکه این مصوبه برای تمام سواحل کشور اعم از شمالی و جنوبی صادق است.

کانال عیار

​منبع: وزارت راه و شهرسازی

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: