۲۰ دی ۱۳۹۴ ساعت ۱۴:۰۴
با ابلاغ آیین نامه تضمین معاملات دولتی:

الزام قانونی صدور و پذیرش انواع ضمانت نامه های صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک

مدیر عامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک با اشاره به ابلاغ آیین نامه تضمین معاملات دولتی گفت: صدور و پذیرش انواع ضمانت نامه های صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک الزام قانونی پیدا کرد.

به گزارش عیارآنلاین ،«علی تعقلی » در خصوص اهمیت صدور انواع ضمانت نامه های صندوق و الزام پذیرش آن توسط کلیه سازمان ها، مؤسسات مالی، بانک ها و سایر نهادهای ذیربط بر پایه الزام قانونی که در ابلاغیه آیین نامه تضمین معاملات دولتی به تصریح در آن بیان شده است، گفت: طبق ماده ۴ آیین نامه تضمین معاملات دولتی بند )ح(، صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک که به موجب قانون تاسیس شده می تواند انواع ضمانت نامه را در راستای انجام وظیفه تبیین شده در اساسنامه خود، صادر کند و کلیه سازمان های خصوصی و دولتی ملزم به پذیرش آن هستند.
وی؛ در ادامه ضمن تاکید بر اهمیت این ضمانت نامه ها در رونق کسب و کار به انواع این ضمانت نامه ها اشاره کرد و افزود: ضمانت نامه های قابل صدور این صندوق که در آیین نامه مذکورذکر شده اند را عبارتند از: (ضمانت نامه شرکت در فرآیند کار)، (ضمانت نامه انجام تعهدات در خرید مواد اولیه، تجهیزات و ماشین آلات)، (ضمانت نامه پیش پراخت و حسن انجام کار)، (ضمانت نامه انجام تعهدات در معاملات پیمانکاری احداث امور ساختمانی)، )استخراج و فرآوری معادن، حمل و نقل کالا، نصب، ساخت)، (ضمانت نامه انجام تعهدات در معاملات پیمانکاری تعمیر، نگهداری و بهره برداری، خدمات پشتیبانی و حمل و نقل مسافر) دانست.
مدیر عامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک افزود : در آیین نامه تضمین معاملات دولتی که از سوی معاون اول رییس جمهور ابلاغ شده است، روشنگری قابل توجهی در تفکیک انواع ضمانت نامه ها و اهمیت الزام صدور و پذیرش آن، صورت گرفته است.
شایان ذکر است، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نظارت بر حسن اجرا، تبیین و تفسیر این آیین نامه را بر عهده دارد و همچنین با تصویب این آیین نامه همه آیین نامه ها و ضوابط قبلی لغو می شوند.

 منبع: شاتا

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: