۲۰ دی ۱۳۹۴ ساعت ۱۵:۵۵

انتخاب آصفری، دستغیب و سبحانی نیا بعنوان نمایندگان کمیسیون امنیت در کمیسیون تلفیق بودجه۹۵ وکوثری، کامران و منصوری آرانی در کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه

اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی برای حضور در کمیسیون های تلفیق بودجه سال ۹۵ و برنامه پنج ساله ششم توسعه مشخص شد.

کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی_ کمیسیون تلفیقبه گزارش عیارآنلاین، حسین سبحانی نیا با اشاره به جلسه امروز کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی گفت: در این نشست سه عضو از کمیسیون امنیت برای حضور جداگانه در کمیسیون تلفیق بودجه سنواتی و کمیسیون تلفیق برنامه توسعه کل کشور انتخاب شدند.

نماینده مردم نیشابور در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بر اساس انتخاباتی که برای حضور در کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۵ برگزار شد، محمد حسن آصفری، احمد رضا دستغیب و بنده انتخاب شدیم.

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: همچنین اسماعیل کوثری، حسن کامران دستجردی و عباسعلی منصوری آرانی از کمیسیون امنیت در کمیسیون تلفیق برنامه توسعه کل کشور حضور خواهند یافت.

منبع: خانه ملت

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: