الزام وزارت علوم به دانشگاهها برای تدوین برنامه راهبردی

رئیس مرکز هیات امنا و هیات ممیزه وزارت علوم از پیگیری این مرکز در تدوین برنامه های راهبردی دانشگاه ها خبر داد و گفت: دانشگاه ها ملزم به تدوین برنامه راهبردی هستند.

به گزارش عیارآنلاین ،عبدالرضا باقری  گفت: به تمامی دانشگاه های کشور اعلام شده که باید تا نیمه اول سال آینده برنامه های راهبردی خود را هیات امنای خود تصویب کنند و متناسب با آن نیز برنامه اجرایی داشته باشند.

وی بیان داشت: مرکز هیات امنا و هیات ممیزه وزارت علوم پیگیر تدوین برنامه های راهبردی دانشگاه ها است و در این راستا نیز به دانشگاه ها کمک فکری، کارشناسی و مشاوره ای می دهد.

رئیس مرکز هیات امنا و هیات ممیزه وزارت علوم افزود: دانشگاه های بزرگ کشور نیرو و توان لازم برای تدوین برنامه های راهبردی خود دارند اما دانشگاه های کوچکتر و دارای سابقه کمتر در این زمینه نیازمند حمایت و کمک هستند.

باقری خاطرنشان کرد: دانشگاه ها باید از آغاز اجرای برنامه ششم توسعه دارای برنامه راهبردی و عملیاتی باشند.

وی گفت: در برنامه های راهبردی دانشگاه ها باید به موضوع جهت دهی تحقیقات اساتید و دانشجویان تحصیلات تکمیلی توجه شود و به موضوعات متنوع سازی امور پژوهشی، ایجاد منابع مالی از پژوهش و ارتقا کیفیت توجه شود.

رئیس مرکز هیات امنا و هیات ممیزه وزارت علوم بیان داشت: برنامه های راهبردی دانشگاه ها باید متناسب با سطوح ملی و منطقه ای تدوین شود.

منبع: مهر

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: