دولت می‌توانست یارانه چندین میلیون نفر را قطع کند؛ اما متاسفم که نکرد! / معلوم نیست برنامه دولت درباره هدفمندی چیست

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: حرف‌های ضد و نقیضی در ارتباط با این بحث یارانه‌ها به گوش می‌خورد. برخی از اطلاعات حاکی از آن است که دولت قصد دارد در آینده یارانه را به طور کامل قطع کند.

یارانه انرژی_ یارانه‌ها به گزارش عیارآنلاین، جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره چالش ادامه روش هدفمندی یارانه ها در دولت یازدهم می‌گوید: حرف‌های ضد و نقیضی در ارتباط با این بحث یارانه‌ها به گوش می‌خورد. برخی از اطلاعات حاکی از آن است که دولت قصد دارد در آینده یارانه را به طور کامل قطع کند و برخی اطلاعات مبنی بر آن است که دولت به همین روال فعلی یارانه‌ها را پرداخت می‌کند.

قادری ادامه می‌دهد: به عقیده بنده نه قطع کامل یارانه‌ها کار درستی خواهد بود نه ادامه کار با همین روال. بنده معتقدم با مصوبه‌ای که در مجلس برای یارانه ثروتمندان و پرداخت یارانه به اقشار کم‌درآمد تصویب شد، این مصوبه بتواند راه منطقی‌تری را به ما نشان دهد تا مشکلات دولت را حل کند و از طرفی با عدالت و کارایی قابل توجیه است. ما معتقدیم دولت در این زمینه با افراط و تفریط در ادامه پرداخت تامین منابع یارانه با مشکل مواجه خواهدشد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه بیان می‌کند: از طرف دیگر حذف کامل یارانه‌ها می‌تواند واکنش‌های اجتماعی را به دنبال داشته‌باشد و مشکلاتی را به وجود آورد و از طرفی برای اقشار کم‌درآمد جامعه سخت و گران تمام می‌شود و ممکن است دولت نتواند از عهده این انتظارات برآید. ما تعداد را برای حذف افراد در یارانه مشخص نکرده بودیم اما گفته بودیم چند هزار میلیارد تومان از یارانه افراد قطع شود. دولت می‌توانست یارانه چندین میلیون نفر از گروه‌های پردرآمد را قطع کند اما متاسفانه این کار را انجام نداد.

منبع: نسیم

چهره‌ها:

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: