۹ دی ۱۳۹۴ ساعت ۱۲:۲۷
بنیاد مستضعفان :

حکم صادره توسط مرجع قضایی را اجرا می‌کنیم

بنیاد مستضعفان گفته های رییس دادگستری استان مازندران در نامه به مقام معظم رهبری درباره تصمیم این نهاد به بازگرداندن اراضی به محکوم علیهم را تکذیب کرد.

به گزارش عیارآنلاین ،در بخشی از گزارش «زمین خواری مجلسی» به متن نامه محمد تقوی فرد، رییس دادگستری استان مازندران به دفتر عالی ترین مقام کشور درباره  تصمیم احتمالی بنیاد مستضعفان به واگذاری دوباره این اراضی به نماینده مجلس محکوم شده در دادگاه اشاره کرده بود که بنیاد مستضعفان در توضیح آن گفته است:

«بدینوسیله خبر منتشر شده در رابطه با تصمیم رییس بنیاد مستضعفان برای واگذاری مجدد اراضی به فرد محکوم علیهم در بابلسر تکذیب می شود و سیاست بنیاد مستضعفان در این زمینه کماکان اجرای کامل حکم صادره توسط مرجع قضایی است.»

 در متن نامه رییس دادگستری استان مازندران به شماره ۹۰۱۸/۹۴۰۱/۵ در تاریخ ۹۳/۰۸/۱۹ به دفتر عالی ترین مقام کشور آمده است:« در این پرونده حدود ۸ هکتار زمین به بنیاد مستضعفان در داخل شهر بابلسر به عنوان موسسه موهوم (بدون وجود خارجی) خریداری و پس از یک اقدام قانونی طولانی و علی رغم فشار حکم به بطلان معامله و خلع ید و قلع و قمع صادر و قسمت زیادی (بالغ بر پنج هکتار)اجرا ولکن صرف نظر از تساهل و تسامح مسئول محترم بنیاد مستضعفان استان مازنداران در اجرای باقیمانده حکم در خصوص زمین مذکور، حسب اطلاع جناب آقای سعیدی کیا تصمیم دارد اراضی اجرا شده را به همان محکوم علیهم واگذار کند که این امر موجب بدینی مردم شهرستان نسبت به نظام خواهد شد. علاوه بر ان اگر قرار بود  این زمین به محکوم علیهم واگذار شود نیاز به این همه اقدامات قانونی نبوده است و به نظر می رسد موارد دیگری در شهرستان بابلسر وجود دارد که بهتر است این زمین برای آن موارد مورد بهره برداری قرار گیرد».

منبع: ایلنا

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: