۸ دی ۱۳۹۴ ساعت ۱۵:۴۶

آیین‌نامه پشتیبانی از پایان‌نامه‌های دانشجویان در مقاطع تحصیلات تکمیلی

«آیین‌نامه پشتیبانی از پایان‌نامه‌های دانشجویان در مقاطع تحصیلات تکمیلی» به ‌منظورگسترش زمینه‌های پژوهش در حوزه‌های مرتبط با اجتماعات و نظام نخبگانی و بهره‌مندی از توان تخصصی مراکز علمی کشور به تصویب رسید.

به گزارش عیارآنلاین ، به ‌منظورگسترش زمینه‌های پژوهش در حوزه‌های مرتبط با اجتماعات و نظام نخبگانی و بهره‌مندی از توان تخصصی مراکز علمی کشور و به استناد راهبردکلان ۵ و نیز اقدام‌ ملّی ۱ـ۱ـ۱ از سند راهبردی‌کشور در امور نخبگان، این آیین‌نامه تصویب می‌شود:

مادّه ۱: تعاریف

به‌ منظور رعایت اختصار تعاریف زیر در این آیین‌نامه رعایت می‌گردد:

الف. بنیاد: منظور بنیاد ملّی نخبگان است.

ب. مؤسسۀ: منظور هریک از دانشگاه‌ها، ‌پژوهشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی‌کشور است‌که براساس مقررات وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری؛ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛ یا شورای عالی انقلاب فرهنگی فعالیت می‌کند.

د‍. پایان‌نامه: منظور هریک از پایان‌نامه‌های دوره‌کارشناسی‌ارشد یا رساله‌های دوره دکتری تخصصی دانشجویان مؤسسه است.

مادّه۲: پشتیبانی

بنیاد مجاز است از پایان‌نامه‌های مصوّب مؤسسه که موضوع پژوهش آنها مرتبط با مأموریت‌های بنیاد است، با اختصاص پژوهانه پشتیبانی‌کند.

زمینه‌های مرتبط با مأموریت‌های بنیاد به‌شرح زیر است:

۲ـ۱٫ اجرایی‌سازی سند راهبردی کشور در امور نخبگان؛ پایش، بهبود و تکامل سند

۲ـ۲٫ شناسایی و پایش مطلوب‌تر اجتماعات نخبگانی در سطوح و حوزه‌های مختلف

۲ـ۳٫ طراحی نظام تربیتی و هدایتی اجتماعات نخبگانی درسطوح و حوزه‌های مختلف

۲ـ۴٫ تبیین اخلاق نخبگی و الگوسازی از نخبگان

۲ـ۵٫ طراحی نظام نخبگانی متناسب با نیازهای‌کشور

تبصره: تعیین مصادیق هر زمینه، فرایند پشتیبانی از پایان‌نامه‌ها و میزان پژوهانه آنها بر اساس شیوه‌نامه‌ای است‌که به تصویب رئیس بنیاد می‌رسد.

مادّه ۳: تصویب و اجرا

این آیین‌نامه مشتمل بر یک مقدمه، سه مادّه و یک تبصره در تاریخ ۱۵/۷/۱۳۹۴ به تصویب کمیسیون دائمی و مطابق مصوبه جلسه پنجم هیئت‌امنا (تبصره ۱ مادّه ۳ آیین‌نامه کمیسیون دائمی)، در تاریخ ۲۹/۷/۱۳۹۴ به تصویب هیئت‌امنای بنیاد ملّی نخبگان رسید و جایگزین «آیین‌نامه حمایت از پایان‌نامه‌های کارشناسی‌ارشد و رساله‌های دکتری در زمینه پژوهش‌های مرتبط با امور نخبگان» (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی هیئت امنای بنیاد تاریخ ۱۲/۱۲/۱۳۸۸) می‌شود و از تاریخ ۱/۸/۱۳۹۴ لازم‌الاجراست.

آیین‌نامه پشتیبانی از پایان‌نامه‌های دانشجویان در مقاطع تحصیلات تکمیلی

منبع: بنیادملی نخبگان

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: