وضعیت نامطلوب اجرای عملیات آبخیزداری در همدان/ رشد ۱۰ برابری بیابانها طی ۶ سال اخیر

مدیرکل منابع طبیعی استان همدان گفت: همدان یکی از هفت استان در بحران آب کشور است و عملیات آبخیزداری مهم ترین راهکارهای مهار بحران کم آبی در آن محسوب می شود.

آبخیزداریبه گزارش عیارآنلاین، محمدرضا همتی به نقش آبخیزداری در مدیریت بحران آب اشاره کرد و افزود: آبخیزداری یکی از جدیدترین شیوه های حفاظت آب و خاک و مهار سیلاب ها است.
به گفته وی، آبخیزداری علاوه بر مهار و کنترل سیلاب ها، نقش بسیار مؤثری برای افزایش تولید غذا دارد که امروز با کمک آبخیزداری می توان با همان منابع محدود و با مدیریت درست، بهینه و بازنگری در شیوه های پیشین و جایگزینی با راه های نو، به تولید مواد غذایی بیشتر و بهتری همت گماشت.
وی تصریح کرد: این روش به عنوان مدیریت علمی، ضمن توجه به مسائل اقتصادی اجتماعی، حفظ منابع آب و خاک در حوزه های آبخیزداری، از علوم و تجربیات مختلف بهره گیری می کند، بدون آن که نقش مردم از نظر دور بماند.
وی ادامه داد: برنامه های حفاظت خاک و آبخیزداری همسو با توسعه پایدار و با اعمال مدیریت مسئولانه بر منابع، علاوه بر نیازهای امروز به منافع آینده نیز توجه دارد که در این راستا استفاده از دانش و اطلاعات فراهم آمده از طریق پژوهش های علمی و تلفیق آن ها با علوم طبیعی، آموزش، فرهنگ، ارتباطات و علوم اجتماعی از اهمیت و حساسیت ویژه ای برخوردار است.
وی با انتقاد از بی توجهی به مسئله آبخیزداری در استان همدان تصریح کرد: در اجرای طرح های رفع بحران کم آبی در استان به مبحث آبخیزداری توجهی نشده است.
وی با بیان اینکه یک میلیون هکتار از اراضی استان نیازمند اجرای طرح آبخیزداری است، ادامه داد: طی ۲۰ سال گذشته فقط ۲۰۰ هزار هکتار از اراضی طرح آبخیزداری انجام شده است.
مدیرکل منابع طبیعی همدان افزود: در دو دهه گذشته شش هزار هکتار بیایان در دشت قهاوند همدان وجود داشت که این رقم در شش سال گذشته به علت شوری خاک و کاهش پوشش گیاهی به ۶۵ هزار هکتار رسیده است.
همتی اظهار کرد: در حالی که استان همدان در منطقه ای سردسیر و کوهستانی قرار دارد ، توسعه بیابان در این استان موید مواجه شدن همدان با پدیده بیابان زایی است.
وی با ذکر اینکه این روند نامعقول برای این استان پذیرفتنی نیست ادامه داد: وضعیت بیابانی شدن مراتع استان همدان زنگ خطر و هشداری جدی برای مسئولان است.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری همدان گفت: استفاده بیش از توان اکولوژیک عرصه های طبیعی، کاهش سطح آب، فرسایش خاک و از بین رفتن مراتع، افزایش دام و چرای مفرط، کاهش بارندگی و وجود خشکسالی، از تهدیدها و چالش های مهم پیش روی منابع طبیعی است.
وی بیان کرد: استان همدان دارای ۹۰۵ هزار هکتار عرصه منابع طبیعی است که ۴۷ درصد از سطح استان را شامل می شود.
همتی افزود: یک هزار و ۴۰۰ گونه گیاهی بومی استان همدان شناسایی شده که برای جلوگیری از انقراض گیاهان نظارت و رصد پوشش گیاهی و سیر تحول آن ها در دستور کار است.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری همدان افزود: ۴۰۰ گونه گیاهی موجود در استان همدان داروئی ، غذایی و صنعتی هستند به این منظور این مجموعه موظف به حفظ ذخائر ژنتیکی و برنامه ریزی برای تجدید نسل این گونه های گیاهی است.

منبع: ایرنا

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: