۲۵ آذر ۱۳۹۴ ساعت ۱۴:۰۰

رشته علوم انسانی از مدارس‌عادی حذف نمی‌شود

سهمیه ای در رشته علوم انسانی وجود ندارد و این رشته را در تمام مدارس عادی خواهیم داشت.

به گزارش عیارآنلاین، وزیر آموزش و پرورش گفت: سهمیه ای در رشته علوم انسانی وجود ندارد و این رشته را در تمام مدارس عادی خواهیم داشت.

علی اصغر فانی درباره تکلیف رشته علوم انسانی در مدارس عادی شهر تهران گفت: در این باره اطلاعیه ای داده ایم و موضع ما همان سیاستی اکه در اطلاعیه وزارت آموزش وپرورش آمده، است.

وزیر آموزش وپرورش در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه چرا در پیش نویس برنامه ششم توسعه تنها یک بند مربوط به  آموزش وپرورش است گفت:دو برنامه برای برنامه ششم توسعه نوشته  شده است که یکی از آن کل برنامه ها است و  نقش آموزش وپرورش به خوبی در آن دیده شده است.

فانی ادامه داد: آنچه هم که اکنون منتشر شده است نیاز به مصوبه مجلس شورای اسلامی و قانون دارد و برخی از موارد نیاز به قانون ندارد اما در برنامه ششم توسعه به آن اشاره شده است.

پیش از این اسفندیار چهاربند مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران ۱۵ آذر در نشست خبری خود گفته بود که «سال آینده مدارس عادی، رشته علوم انسانی را نخواهند داشت و دانش‌آموزان علاقمند به این رشته حتما باید در مدارس فرهنگ ثبت‌نام کنند که دارای شرایط خاصی است و از این پس محدودیت ورود به رشته علوم انسانی را خواهیم داشت» که با واکنش وزارت آموزش وپرورش رو به رو شد.

منبع: تابناک

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: