اجرای طرح تعالی مدیریت درهشت هزار مدرسه کشور

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش گفت: در دومین سال از اجرای طرح تعالی مدیریت مدارس امسال براساس آمادگی استان ها این طرح درهشت هزار مدرسه کشور در دست اجراست.

علی زرافشانبه گزارش عیارآنلاین، علی زرافشان روز چهارشنبه در حاشیه همایش مدیران مدارس مجری برنامه طرح تعالی مدیریت در استان بوشهر در گفت وگو با ایرنا افزود: این طرح در سال گذشته درپنج هزار و ۹۰۰ مدرسه درکشور اجرا شده بود.
وی اضافه کرد: هدف از اجرای طرح تعالی مدیریت مدارس ارتقای مدیریت آموزشگاهی، مدیریت و برنامه ریزی در مدارس، مشارکت پذیری مدرسه و مشارکت کردن فعالیت های مدرسه در قالب یک برنامه است.
زرافشان افزود: با توجه به اینکه درگذشته بحث کیفیت در آموزش و پرورش کمتر مطرح می شد که براساس سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و توجه به بحث کیفیت برای نخستین بار سال آینده همایش ملی کیفیت در آموزش و پرورش برگزار می شود.
وی اظهار کرد: در این همایش مقاله ها و یافته های پژوهشی، تالیف ها و پژوهش های معلمان ارائه و با ادامه این روند کیفیت در آموزش و پرورش فراگیر می شود.
معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش با اشاره به تغییر نظام آموزشی به ۶-۳-۳گفت: براساس تغییر ساختار جدید آموزشی امسال در دوره اول متوسطه پایه نهم تشکیل و هر سه پایه دوره اول متوسطه به لحاظ ساختاری تکمیل شد.
زرافشان افزود: در دوره دوم متوسطه امسال هیچ ورودی نداشتیم و از سال آینده اولین دوره ورودیهای جدید وارد دوره دوم متوسطه می شوند و برهمین اساس ساختار جدید دوره دوم متوسطه در سه سال تکمیل و به این وسیله ساختار ۱۲ساله آموزش و پرورش کامل می شود.
وی یادآور شد: برهمین اساس شاخه چهار ساله نظری به یک دوره سه ساله تبدیل و شاخه آموزشهای فنی و حرفه ای و کارو دانش که دو ساله بودند نیز به یک دوره سه ساله تبدیل می شوند.
زرافشان گفت: برهمین اساس دانش آموزان و هنرجویان در رشته های فنی و حرفه ای و کارودانش با یک سال آموزش از توانایی بیشتری برای ورود به بازار کار برخوردار می شوند.
وی اظهارکرد: امروز با تغییر نگرش در بین دانش آموزان و خانواده ها ۴۰ درصد از مجموع دانش آموزان در دوره متوسطه در شاخه های فنی و حرفه ای و کار و دانش مشغول به تحصیل هستند.
وی گفت: از ۵۵۰هزار دانش آموزشاخه نظری که پیش دانشگاهی و دانشگاه برای آنها هدف گذاری شده ۱۲۰هزار نفر با پایان دوره متوسطه مسیر تحصیلی خود را عوض می کنند و برای رفتن به بازار کار به دنبال کسب مهارت هستند این درحالی است که اگر در همان ابتدا در رشته های کار و دانش و فنی و حرفه ای هدایت می شدند مستقیم راهی بازار کار می شدند.
وی گفت: در تحول جدید در برنامه های درسی و محتوای کتابهای درسی فنی و حرفه ای و کار و دانش و رشته های آنها براساس نیاز بازار کار تحولاتی به وجود آمده است.
معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش درباره برنامه درسی نیز اظهار کرد: برنامه ریزی برای تدوین برنامه های درسی در سازمان پژوهش انجام شده و برای شروع سال تحصیلی با آموزش معلمان دوره دوم متوسطه را با آمادگی آغاز می کنیم.
وی در باره هدایت تحصیلی نیز گفت: در هدایت تحصیلی با توجه به اینکه دانش آموزان از دوره اول متوسطه تا پایه نهم در قالب درس کار و فناوری و درس هنر با شاخه ها، رشته ها، زمینه های شغلی و رشته های هنری مختلف آشنا می شوند در پایان پایه نهم به سمت شاخه ها و رشته ها در دوره دوم متوسطه هدایت می شوند.
وی یادآور شد: برهمین اساس دانش آموزان بر پایه چهار عامل علاقه، استعداد، معیار و امکانات هدایت تحصلی می شوند و این کار خوبی است که در هسته مشاوره انجام می شود.

منبع: ایرنا

چهره‌ها:

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: