آغاز سلسله همایش های استانی تربیت سیاسی ، اجتماعی (اقتضائات تربیت معلم )

همزمان با هفته پژوهش و در راستای تبیین تربیتی شعار سال اعلام شده از سوی مقام معظم رهبری، سلسله همایش های استانی تربیت سیاسی، اجتماعی (اقتضائات تربیت معلم) آغاز شد.

تربیت معلمبه گزارش عیارآنلاین، به منظور بسط گفتمان تربیتی و نهادینه سازی مضامین شعار راهبردی سال «دولت و ملّت، همدلی و هم زبانی» در عرصه تربیت معلم، دانشگاه فرهنگیان سلسله همایش های ” تربیت سیاسی و اجتماعی: جایگاه و اقتضائات در تربیت معلم ” را در سطوح استانی و کشوری طراحی نموده که همزمان با هفته پژوهش، اجرای همایش های استانی  در زنجان، کردستان، خوزستان، خراسان رضوی، خراسان شمالی، خراسان جنوبی، گیلان، فارس،قزوین، ایلام، یزد، خوستان و چهار محال بختیاری برگزارمی شود.

همچنین پس از اجرای استانی، آثار برگزیده در  همایش کشوری ارایه خواهند شد.

اهداف همایش

۱ . واکنش مسوولانه دانشگاه به شعار راهبردی سال و متناسب با انتظارات از دانشگاه و رسالت آن،

۲٫ایجاد فرصت برای گفتگو و ژرف اندیشی در مولفه های ناظر بر تربیت سیاسی ، اجتماعی دانشجو معلمان،

۳٫شناسایی و معرفی راهکارهای ارتقاء فعالیت های دانشگاه در راستای توسعه شایستگی های سیاسی – اجتماعی دانشجومعلمان،

۴٫ایجاد فرصت برای توجه به نقش راهبردی معلمان در تربیت سیاسی- اجتماعی دانش آموزان،

محورهای همایش:

• تربیت معلم و توسعه شایستگی های سیاسی ، اجتماعی دانشجو معلمان،

• تربیت معلم و توسعه سیاسی واجتماعی در جامعه،

• تشکل های دانشجویی و تربیت سیاسی ، اجتماعی دانشجو معلمان،

• برنامه های مکمل و غیر رسمی و تربیت سیاسی و اجتماعی دانشجو معلمان،

• ابعاد شایستگی سیاسی و اجتماعی معلم،

• نقش معلمان در تربیت سیاسی و اجتماعی دانش آموزان،

• شایستگی و مهارت های مورد نیاز معلمی در تربیت سیاسی و اجتماعی دانش آموزان،

• سند تحول بنیادین آموزش و پرورش ، تربیت سیاسی و اجتماعی و تربیت معلم

• سند برنامه درسی ملی ، تربیت سیاسی و اجتماعی و تربیت معلم

• سند دانشگاه اسلامی ، تربیت سیاسی و اجتماعی و تربیت معلم

• کرسی های آزاد اندیشی ، نظریه پردازی ، تربیت سیاسی و اجتماعی و تربیت معلم

• مفروضات تربیت سیاسی و اجتماعی در تربیت معلم ،

• ضرورت توجه به شایستگی سیاسی و اجتماعی معلم ،

• شایستگی سیاسی و اجتماعی در میان معلمان ایران و جهان

• ظرفیت برنامه های درسی تربیت معلم برای تحقق شایستگی سیاسی و اجتماعی در میان دانشجو معلمان ،

• چگونگی پیگیری شایستگی سیاسی و اجتماعی در تدوین و اجرای برنامه های درسی ،

• چالش های تربیت سیاسی و اجتماعی در تربیت معلم

• اقتضائات تربیتی محیط تربیت معلم برای تحقق شایستگی سیاسی و اجتماعی در دانشجو معلم.

منبع: دانشگاه فرهنگیان

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: