برای حل مشکل کودکان بازمانده از تحصیل سیاست مدون نداریم

مدیرکل امور آسیب‌های اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: یکی از آسیب‌های جدی در مسائل اجتماعی به خصوص کودکان بازمانده از تحصیل نبود یک سیاست ملی مدون است.

روزبه کردونیبه گزارش عیارآنلاین، روزبه کردونی در پنل تبدیل مدارس مناطق محروم به پیشران فقرزدایی در آموزش، سلامت و تغذیه دومین کنفرانس توسعه و عدالت آموزشی گفت: یکی از آسیب‌های جدی در مسائل اجتماعی به ویژه کودکان بازمانده از تحصیل، نبود یک سیاست ملی مدون است که جوانب مختلف را در بر گیرد.

وی افزود: در رویکرد سیاستی از شناسایی تا تدوین راهکارها، تصویب، اجرا و ارزیابی یک مسئله مشارکت کنندگانی معین می شوند تا گوشه ای از کار را به دست گیرند.

مدیرکل امور آسیب‌های اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان کرد: بازماندگی از تحصیل یک چالش جهانی است و دنیا تجاربی در این زمینه دارد که ما باید از تجارب آنان استفاده کنیم تا در دام مسیرهای غلط طی شده نیفتیم.

کردونی خاطرنشان کرد: بیش از ۱۲۴ میلیون کودک و نوجوان ۶ تا ۱۵ ساله طبق آماری که در سال ۲۰۱۳ منتشر شد، وجود دارد که اصلا به مدرسه نرفته اند یا ترک تحصیل کرده اند.

وی ادامه داد: تا چند سال گذشته آمارهای دقیقی در کشورمان درباره بازماندگان از تحصیل وجود نداشت، اما اکنون به تصویر خوبی در این زمینه دست پیدا کرده ایم که می توانیم با تجمیع بانک‌های اطلاعاتی اعلام کنیم در هر استان چه تعداد کودک بازمانده از تحصیل وجود دارد.

مدیرکل امور آسیب‌های اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خاطرنشان کرد: بازماندگی از تحصیل به عوامل مختلفی بستگی دارد و تعاریف از آن متفاوت است. سال گذشته طرح مشوق‌های تحصیلی را با یاری آموزش و پرورش و بهزیستی در ۴ استان به صورت پایلوت اجرا کردیم.

کردونی تصریح کرد: در این طرح مشخص شد ۲۰ درصد کودکان بازمانده از تحصیل در استان البرز به علت اعتیاد والدین، ۱۵ درصد به علت معلولیت و ۳۰ درصد به علت فقدان مدارک هویتی به مدرسه نمی‌روند. با این اطلاعات از این آمارها سیاستگذاری تشکیل می‌شود و ما نیازمند اتخاذ سیاست های ملی مدون و تجربه شده با جزئیات آن هستیم.

منبع: مهر

چهره‌ها:

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: