صادرات ۱۰۰ هزار تن مرغ در انتظار تخصیص یارانه دولت

مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی گفت: در صورت تخصیص یارانه صادراتی میزان صادرات مرغ به ۱۰۰ هزار تن که در ابتدای سال پیش بینی شده خواهد رسید.

مرغبه گزارش عیارآنلاین، عظیم حجت مدیر عامل اتحادیه مرغداران گوشتی، درخصوص قیمت مرغ اظهار داشت: درحال حاضر قیمت مرغ زنده درب مرغداری کیلویی ۳ هزار و ۳۰۰ تومان و مرغ آماده به طبخ برای مصرف کننده بین کیلویی ۵ هزار و ۳۰۰ الی ۵ هزار و ۵۰۰ تومان است.

وی افزود: شرکت پشتیبانی امور دام برای متعادل شدن قیمت از هفته گذشته تاکنون حدود ۲ میلیون و ۵۰۰ تن گوشت مرغ از مرغداران خریداری کرده اما تاکنون این امر تأثیر مثبتی بر قیمت‌ها نداشته است.
حجت در ادامه گفت: در واقع به سبب تهاتر قیمت مرغ قرار است قیمت نهاده دامی اعم از ذرت و سویا که دراختیار شرکت پشتیبانی است با ۱۰ درصد کاهش دراختیار مرغدار قرار گیرد زیرا قیمت نهاده شرکت پشتیبانی از قیمت بازار بالاتر است و به همین خاطر فروش مرغ از سوی مرغداران به شرکت پشتیبانی استقبال چندانی نداشته که امیدواریم با ابلاغ این مصوبه و حجم فروش بیشتر از سوی مرغداران که موجب روند تعادلی قیمت در بازار است مواجه شویم.
وی با اشاره به عدم رقابت صادرکنندگان با ترکیه در بازارهای هدف گفت:  با توجه به مازاد مرغ در کشور باید برای افزایش صادرات آن اقداماتی صورت گیرد زیرا به سبب یارانه صادراتی که دولت ترکیه به صادر کنندگان پرداخت می‌کند صادرکنندگان کشور نیز توان رقابت در بازارهای هدف را ندارند.
مدیرعامل اتحادیه تصریح کرد: درواقع مذاکراتی درخصوص یارانه صادراتی بامعاونت امور دام انجام شده و نتیجه مذاکرات مثبت بوده و می‌توان  گفت که در صورت تحقق یارانه صادراتی به صادرکنندگان میزان صادرات به ۱۰۰ هزار تن که در ابتدای سال پیش بینی شده خواهیم رسید.

چهره‌ها:

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: