۲۵ آبان ۱۳۹۴ ساعت ۱۴:۱۸
در جلسه کارگروه مشورتی نقشه جامع کشور

طرح پیشنهادی وزارت علوم برای آمایش آموزش عالی کشور بررسی شد

طرح پیشنهادی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای آمایش آموزش عالی، در کارگروه مشورتی ستاد راهبری اجرای نقشه جامع کشور ارائه شد و مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش عیارآنلاین،‌به نقل از دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی طرح پیشنهادی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای آمایش آموزش عالی، در جلسه کارگروه مشورتی ستاد راهبری اجرای نقشه جامع کشور ارائه شد و مورد بررسی قرار گرفت.

این طرح قرار است پس از بررسی نهایی در ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه شود.

در ابتدای جلسه کارگروه مشورتی،کبگانیان دبیر ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی در خصوص اهمیت تدوین سند آمایش، همچنین لحاظ شدن جنبه‌های مختلف حوزه‌های آموزش و اِعمال سیاست‌های اجرایی نقشه جامع علمی کشور در سند آمایش آموزش عالی مواردی را تاکید کرد.

معاون برنامه‌ریزی و سیاستگذاری ستاد راهبری نقشه جامع هم در این جلسه، گزارش کاملی در خصوص طرح پیشنهادی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای آمایش آموزش عالی کشور را که در چهار بخش تنظیم شده است، ارائه کرد که شاخص‌ها، اقدامات و وظایف مرتبط با آمایش آموزش عالی در نقشه جامع علمی کشور، سیاست‌های اجرایی مصوب ستاد نقشه جامع علمی کشور، بررسی طرح آمایش آموزش عالی وزارت علوم (ویراست۴) در چارچوب نقشه جامع علمی کشور، تحلیل، بررسی و انطباق طرح بررسی شده با نقشه جامع علمی کشور از این جمله بود.

پس از ارائه این گزارش، اعضای کارگروه مشورتی ستاد راهبری اجرای نقشه جامع کشور موارد و نقطه نظرات خود را در خصوص گزارش همچنین کیفیت و کمیت سند ارائه شده بیان کردند و مقرر شد پس از جمع بندی موارد مطرح شده، نکات مهم و کلیدی، در جلسه آینده شورای ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور مطرح شود.

منبع: تسنیم

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: