۳۰ آبان ۱۳۹۴ ساعت ۱۷:۱۴

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی: مذاکره بُرد-بُرد صنعت و تجارت با تشکیل وزارت بازرگانی

طرح تفکیک وزارت بازرگانی از صنعت و معدن در مهر ماه سال جاری به جریان افتاد. وزیر صنعت در اولین واکنش نسبت به این طرح موضع منفی داشت و گفت صنعت و بازرگانی از یکدیگر جدا نیستند اما فعالان اقتصادی نسبت به جدایی بازرگانی از صنعت خوش بینند و آن را برای تجارت کشور مفید می دانند. فرهاد فزونی عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران در گفت و گو با وب سایت خبری اتاق تهران گفت: بطور حتم تفکیک بازرگانی از صنعت به نفع حوزه بازرگانی است. صنعت و بازرگانی با هم تجانسی ندارند و دو بخش متفاوتند که نمی توان با یک ساختار سازمانی هر دو را به سرمنزل مقصود رساند.

به گزارش عیارآنلاین،فزونی ادامه داد: ممکن است در تجارت خواسته ای باشد که با منافع صنعت در تضاد است و یا در مورد صنعت هم چنین مسئله ای ممکن است. وقتی تصمیم گیری در مورد هر دو حوزه در یک وزارت خانه متمرکز باشد، یکی فدای دیگری می شود. باید مدیریت این بخش ها به گونه ای باشد که صرف نظر از همه مسائل، باهم بصورت برد- برد مذاکره کنند. اگر یک وزیر بخواهد هوای هر سه حوزه صنعت، معدن و تجارت را داشته باشد، منافع هیچ کدام بصورت شایسته تامین نخواهد شد.

عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران با اشاره به اینکه واردات در حوزه تجارت با صنعت همخوانی ندارد گفت: مهم نیست که در تفکیک این دو وزارت خانه چقدر هزینه می دهیم. ما از زمان ادغام وزارت بازرگانی در صنعت و معدن، هزینه های مسستری را پرداخت کردیم که ادامه آن، باعث ضرر بیشتری خواهد شد.  عدم تفکیک و وابستگی این دو وزارت خانه باهم هزینه های بسیاری در عمل دارد که بیشتر از هزینه های تفکیک آن هاست.

گفتنی است که طرح تفکیک وزارت بازرگانی از صنعت و معدن در کمیسیون های تخصصی مجلس در حال بررسی است.

منبع:  اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران

چهره‌ها:

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: