۲۰ آبان ۱۳۹۴ ساعت ۱۷:۱۴
با استقرار سیستم مدیریت انرژی

مصرف انرژی در اماکن نفتی تا ٣٠ درصد کاهش می یابد

مدیرعامل شرکت بهینه سازی مصرف سوخت با اشاره به این که برنامه کلی استقرار سیستم مدیریت انرژی در صنعت نفت طی سه سال اجرا خواهد شد، گفت: در نهایت، صنعت نفت صاحب یک موتور خودکار خواهد بود که کاهش مصرف انرژی در صنعت را به دنبال خواهد داشت.

به گزارش عیارآنلاین، نصرت اله سیفی، مدیرعامل شرکت بهینه سازی مصرف سوخت دیروز (سه شنبه ١٩ آبانماه) در نخستین «سمینار معرفی و استقرار سیستم مدیریت انرژی ISO۵٠٠٠١» در زیرمجموعه وزارت نفت، به شدت بالای مصرف انرژی در کشور اشاره کرد و گفت: ایران در مرکز انرژی جهان قرار دارد اما به دلیل استفاده نادرست از آن، آلایندگی تولید می کند و در نتیجه رتبه هفتم جهانی را در تولید آلایندگی دارد.

وی با ارائه نموداری از روند شدت انرژی در ایران و سایر کشورهای جهان اظهار کرد:‌ کشورهای آمریکا، چین و روسیه در سالهای ١٩٩٠ تا ٢٠١٠ روند کاهشی در میزان شدت انرژی داشته اند اما در ایران شدت انرژی در سالهای اخیر به شکل غیرعادی افزایش یافته است.

سیفی فرهنگ غلط مصرف، خودروهای فرسوده و عدم نوسازی آنها، ساختمانهای غیراستاندارد و ناکارآمدی سیستمهای تولید و توزیع انرژی را از عوامل افزایش شدت مصرف انرژی در ایران عنوان کرد و افزود: براساس محاسبات انجام شده، با روند کنونی، میزان مصرف انرژی در کشور ما تا سال ١۴٠٣ با تولید انرژی ما برابر خواهد شد.

بهینه سازی مصرف انرژی نجات دهنده اقتصاد کشور

مدیرعامل شرکت بهینه سازی مصرف سوخت به سیاستهای کلی اصلاح الگوی مصرف ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری در سال ١٣٨٨ اشاره و تصریح کرد: براساس این سیاستها شدت مصرف انرژی در کشور باید تا سال ١۴٠٠ به ۵٠ درصد کاهش یابد و با فرض رشد اقتصادی ۶ درصد، میزان مصرف به ١۴١۴ میلیون بشکه معادل نفت خام برسد.

وی ادامه داد: با روند کنونی تا سال ١۴٠٠ میزان مصرف انرژی کشور به سالانه ٢۶٠٠ میلیون بشکه نفت خام خواهد رسید که فاصله این رقم تا رقم ١۴١۴ میلیون بشکه معادل نفت، بستگی به رفتار مصرفی ما در این سالها خواهد داشت.

مدیرعامل شرکت بهینه سازی مصرف سوخت به تاکیدات وزیر نفت بر موضوع بهینه سازی انرژی اشاره کرد و گفت: بهینه سازی مصرف انرژی نجات دهنده اقتصاد کشور است.

سیفی به طرحهای ماده ١٢ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور اشاره کرد و یادآور شد: تاکنون ١٧ میلیارد دلار طرح بهینه سازی انرژی در قالب ماده ١٢، شامل طرح موتورخانه ها، تاکسیها، اتوبوسها، کامیونها و چاههای کشاورزی در شورای اقتصاد مصوب شده است.

وی اظهار کرد: طرح افزایش کارایی ۶٠٠ هزار موتورخانه سراسر کشور در مرحله اجراست و هم اکنون مسئولان ساختمانهای دولتی می توانند با مراجعه به سامانه این طرح به آدرس www.behsama.ir ساختمان خود را ثبت نام کنند.

کاهش ٣٠ درصدی مصرف انرژی با استقرار ISO۵٠٠٠١

مدیرعامل شرکت بهینه سازی مصرف سوخت به بخشنامه وزیر نفت در باره استقرار سیستم مدیریت انرژی براساس استاندارد  ISO۵٠٠٠١ در شرکتهای تابعه وزارت نفت اشاره کرد و گفت:‌ طبق بخشنامه وزیر نفت در تیرماه امسال، چهار شرکت اصلی وزارت نفت باید در بخشهای عملیاتی و ستادی با ایجاد واحد مدیریت انرژی، سیستم مدیریت انرژی ISO۵٠٠٠١ را مستقر و ممیزی انرژی را انجام دهند و با ایجاد سامانه به صورت مستمر این سیستم را راهبری کنند.

سیفی تاکید کرد: طبق بخشنامه وزیر نفت شرکت بهینه سازی مصرف سوخت به عنوان هماهنگ کننده و مشاور، بر فعالیت شرکتها نظارت می کند و نتیجه فعالیت شرکتها را هر سه ماه یک بار به وزیر نفت گزارش می دهد.

وی با ارائه آماری از استقرار سیستم مدیریت انرژی در شرکتهای تابعه وزارت نفت گفت: هیچکدام از ٣٠ شرکت زیرمجموعه شرکت ملی نفت ایران گواهینامه ISO۵٠٠٠١ را دریافت نکرده اند اما با نظام مندی که این شرکت دارد به سرعت می تواند به نقاط مطلوب مورد نظر دست یابد.

سیفی ادامه داد: از ۶٣ شرکت زیرمجموعه شرکت ملی گاز ایران، ۵٨ شرکت ممیزی انرژی شده اند و ٢٠ شرکت گواهینامه ISO۵٠٠٠١ دریافت کرده اند و همچنین اغلب شرکتهای زیرمجموعه شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ممیزی انرژی شده و چهار شرکت دارای گواهینامه استقرار هستند.

مدیرعامل شرکت بهینه سازی مصرف سوخت یادآور شد: شرکتهای بزرگ نفتی جهان مانند شورون از سالها پیش نسبت به استقرار سیستم مدیریت انرژی اقدام کرده اند و با این کار به ظاهر ساده تا ٣٠ درصد مصرف انرژی خود را کاهش داده اند.

وی تاکید کرد: برنامه کلی استقرار سیستم مدیریت انرژی در سه سال با جمع آوری اطلاعات، ایجاد زیرساختهای لازم و انجام اندازه گیری و صحه گذاری اجرا خواهد شد و در انتها صاحب یک موتور خودکار خواهیم بود که کاهش مصرف انرژی در صنعت نفت را به دنبال خواهد داشت.

به گزارش شرکت بهینه سازی مصرف سوخت، نخستین سمینار معرفی و استقرار سیستم مدیریت انرژی ISO۵٠٠٠١ دیروز (سه شنبه ١٩ آبانماه) با حضور نصرت اله سیفی، مدیرعامل شرکت بهینه سازی مصرف سوخت و نمایندگان شرکتهای تابعه شرکت ملی نفت در سالن کنفرانس شرکت مدیریت اکتشاف برگزار شد.

منبع: شانا

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: