پیمان پولی دوجانبه سنگاپور و چین تمدید شد

سنگاپور و چین توافق کردند که پیمان پولی دوجانبه امضاء شده بین دو کشور را تمدید کنند.

پول خارجیبه گزارش عیارآنلاین به نقل از نهاد پولی سنگاپور MAS (بانک مرکزی این کشور)، سنگاپور و چین توافق کردند که پیمان پولی دوجانبه امضاء شده بین دو کشور را تمدید کنند. این موضوع یکی از مهمترین دستاوردهای سفر رئیس جمهور چین آقای شی جینپینگ به سنگاپور است.

بانک مرکزی سنگاپور اعلام کرد که این پیمان پولی با تامین به موقع نقدینگی برای مشارکت کنندگان در بازار، به افزایش اعتماد به بازار کمک می کند؛ بنابراین، بازار یوآن در سنگاپور همچنان روبه رشد است.

یک بعد جدید همکاریهای مالی بین سنگاپور و چین این بود که دو کشور توافق کردند تا همکارهای خود را در حوزه های بازارهای مالی توسعه دهند. راوی منون رئیس این بانک اعلام کرد: سنگاپور و چین به توافقی قابل توجه برای استفاده بیشتر از یوآن دست یافتند. چنین توافقی مراکز مالی را منتفع خواهد ساخت و در عین حال، فرآیند تدریجی بین المللی شدن یوآن را حمایت خواهد کرد.

انتظار می رود بانک مرکزی ایران نیز با الگوبرداری از این کشورها میزان تکیه به پول ملی را در تجارت خارجی افزایش داده و از تسلط دلار در تجارت کشور بکاهد.

منبع: تسنیم

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: