نمرات پیش دانشگاهی هم در کنکور مؤثر خواهد بود

رئیس مرکز سنجش آموزش و پرورش گفت: ۴ درس نهایی سال پیش‌دانشگاهی دانش‌آموزان می‌تواند ۵ درصد تأثیر مثبت در نتیجه کنکور آنها داشته باشد.

کنکوربه گزارش عیارآنلاین، دکتر عمادی رئیس مرکز سنجش آموزش و پرورش در خصوص تأثیر سوابق تحصیلی در کنکور گفت: در آخرین جلسه شورای سنجش و پذیرش دانشجو تصویب شد که تأثیر سوابق تحصیلی برای کنکور سال آینده ۲۵ درصد تأثیر قطعی سوابق تحصیلی پایه سوم متوسطه باشد، به این معنا که نمرات دروسی که ما به سازمان سنجش ارسال می کنیم، چه به افزایش رتبه و چه به کاهش رتبه منجر شود، در هر دو صورت اعمال خواهد شد.

وی افزود: سوابق دوره‌ی پیش‌دانشگاهی، ۵ درصد تأثیر مثبت در پذیرش داوطلبان ورود به دانشگاه دارد و تأثیر مثبت به این معناست که اگر فقط به بهبود رتبه‌ی دانش‌آموز کمک می‌کند اعمال شود و اگر باعث شود که تراز فرد کاهش پیدا کند، اعمال نخواهد شد.
وی در پاسخ به این سؤال که کدام یک از دروس پیش‌دانشگاهی تأثیرگذار خواهد بود، افزود: در دوره‌ی پیش‌دانشگاهی در رشته‌های مختلف شاخه‌ی نظری هرکدام ۴ درس امتحان نهایی دارند که این ۴ درس که متناسب با رشته‌ها متفاوت هستند، به عنوان سابقه‌ی تحصیلی تلقی می‌شوند و ما این موارد را به سازمان سنجش ارسال می‌کنیم و در سال آینده اعمال خواهد شد.
وی در پایان گفت: به همین دلیل به دانش‌آموزان توصیه می‌شود که دوره‌ی پیش‌دانشگاهی را به خوبی بگذرانند تا سوابق خوبی داشته باشند زیرا این سوابق می‌تواند در کنکور آنها تأثیر مثبت ایجاد کند و وضعیت آنها را در پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها ، بهبود ببخشد.

چهره‌ها:

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: