۹ آبا ۱۳۹۴ ساعت ۱۴:۱۴
یک پژوهشگر بخش معدن:

رونق بخش معدن، افزایش درآمدهای دولت و فرصت های شغلی را در پی دارد

یک پژوهشگر بخش معدن ایران با اشاره به پتانسیل های عظیم ایران در بخش معدن که توانایی جایگزین نفت شدن در اقتصاد را دارد، گفت: رونق بخش معدن ضمن افزایش درآمدهای دولت سبب توسعه فرصت های شغلی در کشور نیز خواهد شد.

v

 

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: