۵ آبا ۱۳۹۴ ساعت ۱۹:۲۱

شاخص قیمت تولید کننده صنعت تغییری نداشته است

مرکز آمار ایران اعلام کرد: شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت در فصل تابستان ۱۳۹۴ به عدد۱۹۲٫۷ رسید که نسبت به فصل گذشته بدون تغییر بوده و نسبت به فصل مشابه سال قبل (نرخ تورم نقطه به نقطه تولیدکننده کل بخش صنعت) ۰٫۶ درصد کاهش داشته است.

به گزارش عیارآنلاین، از گزارش شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت فصل تابستان ۱۳۹۴ به پایه سال ۹۰(۱۰۰=۱۳۹۰)
، درصد تغییرات شاخص کل در ۴ فصل منتهی به فصل تابستان سال ۱۳۹۴ نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم تولیدکننده کل بخش صنعت) ۶٫۶ درصد می باشد.
شاخص قیمت بخش ‘صنایع تولید زغال سنگ – پالایشگاه های نفت’ با ۲ درصد افزایش نسبت به فصل قبل و رسیدن به عدد۱۶۴٫۹بیشترین اثر افزایشی را در شاخص کل فصل تابستان داشته است.
رشته فعالیت تولید ‘فرآورده های نفتی تصفیه شده’ با ۲ درصد افزایش نسبت به فصل قبل بیشترین تاثیر را در افزایش شاخص این بخش داشته است.
شاخص قیمت ‘بخش صنایع مواد غذایی و آشامیدنی’ با ۱٫۹ درصد افزایش نسبت به فصل قبل به عدد ۲۳۷٫۶ رسید. این بخش رتبه دوم تأثیر افزایشی را در شاخص کل به خود اختصاص داده است. رشته فعالیت های ‘کشتار دام و طیور’ با ۸٫۹ درصد و ‘آماده سازی، آرد کردن غلات و حبوبات’ با ۳٫۲ درصد افزایش نسبت به فصل قبل به ترتیب بیشترین تاثیر را در افزایش شاخص این بخش داشته اند.
شاخص قیمت بخش ‘تولید محصولات از توتون، تنباکو و سیگار’ با ۱۶٫۵ درصد افزایش نسبت به فصل قبل و رسیدن به عدد ۱۸۹٫۸ رتبه سوم تأثیر افزایشی در شاخص کل را به خود اختصاص داده است.
بخش های ‘تولید وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم تریلر’ با ۰٫۱ درصد و ‘تولید پوشاک، عمل آوردن و رنگ کردن پوست خزدار ‘با ۴٫۱ درصد افزایش نسبت به فصل قبل به ترتیب رتبه های بعدی تأثیر افزایشی در شاخص کل را داشته اند.
اعداد شاخص قیمت مربوط به بخش های ‘کاغذ و محصولات کاغذی’و تولید سایر محصولات ‘کانی غیرفلزی’ نسبت به فصل قبل بدون تغییر بوده اند.
شاخص قیمت بخش تولید ‘فلزات اساسی’ با ۳٫۵ درصد کاهش نسبت به فصل قبل و رسیدن به عدد۱۸۴٫۵ بیشترین تأثیر کاهشی را بر شاخص کل در فصل مورد نظر داشته است.
رشته فعالیت های ‘تولید محصولات اولیه آهن و فولاد’ با ۲٫۸ درصد، ‘تولید فلزات اساسی گران بها و فلزات’ با ۷٫۳ درصد و ‘تولید محصولات اساسی مسی’ با ۸٫۱ درصد کاهش نسبت به فصل قبل به ترتیب بیشترین تاثیر را در کاهش شاخص این بخش داشته اند.
شاخص قیمت بخش ‘صنایع محصولات شیمیایی’ با ۴٫۹ درصد کاهش نسبت به فصل قبل به عدد ۲۰۱٫۸ رسید. این بخش رتبه دوم تأثیر کاهشی را در شاخص کل به خود اختصاص داده است. رشته فعالیت ‘تولید مواد پلاستیکی به شکل اولیه و ساخت لاستیک مصنوعی’ با ۱۲٫۳ درصد کاهش نسبت به فصل قبل بیشترین تاثیر را در کاهش شاخص این بخش داشته است.
شاخص قیمت بخش ماشین آلات و دستگاه های مولد و انتقال برق’ با سه درصد کاهش نسبت به فصل قبل به عدد۲۲۲٫۱ رسید. این بخش رتبه سوم تأثیر کاهشی را در شاخص کل به خود اختصاص داده است.
رشته فعالیت ‘تولید سیم و کابل عایق بندی شده’ با۵٫۴ درصد کاهش نسبت به فصل قبل بیشترین تاثیر را در کاهش شاخص این بخش داشته است.
بخش های ‘تولید منسوجات’ با ۰٫۴ درصد، ‘تولید محصولات لاستیکی و پلاستیکی’ با ۰٫۳ و ‘تولید ابزار پزشکی، اپتیکی، ابزار دقیق و انواع ساعت’ با ۱٫۵ درصد کاهش نسبت به فصل قبل به ترتیب رتبه های بعدی تأثیر کاهشی در شاخص کل را داشته اند.

منبع: ایرنا

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: