رئیس اتاق اصناف مطرح کرد

سهم صفر بنگاه‌های کوچک و متوسط از بسته جدید ۱۰هزار میلیارد تومانی دولت

رئیس اتاق اصناف گفت: در بسته جدید دولت برای خروج از رکود، ۱۰ هزار میلیارد تومان تزریقی بیشتر در صنایع بزرگ و صنایع مادر به کار خواهد رفت و بنگاه های کوچک و متوسط از این پول بی نصیب خواهد ماند.

به گزارش عیارآنلاین،علی فاضلی افزود: بسته دولت کار خوبی در اقتصاد کنونی کشور است اما معجزه ای در این شرایط اتفاق نخواهد افتاد.

وی ادامه داد : ۱۰ هزار میلیارد تومان تزریقی بیشتر در صنایع بزرگ و صنایع مادر به کار خواهد رفت و بنگاه های کوچک و متوسط از این پول بی نصیب خواهد ماند.
فاضلی افزود: شاید برخی از بنگاه های بزرگ را در حالت فعلی از رکود نجات دهد اما تأثیر فوری بر تولید کشور نخواهد داشت.
رئیس اتاق اصناف با بیان اینکه ما از بسته پیشنهادی دولت حمایت می کنیم ، گفت: رویکرد این بسته به سمت بنگاه های کوچک و متوسط نیست و به همین دلیل من به این بسته خیلی امیدوار نیستم.
وی افزود: امروز کشور ما در بنگاه های کوچک و متوسط اقتصادی و در زمینه اشتغال با مشکل روبرو شده و اگر قرار است بسته خروج از رکود را ارائه کنیم باید نگاهمان را از فروشگاه های بزرگ و کارخانه ها به سمت بنگاه های صنعتی کوچک سوق دهیم و مردم را در این بسته شریک کنیم.
فاضلی با بیان اینکه این بسته به لحاظ روانی در جامعه مفید خواهد بود ، گفت: در کار عملیاتی تأثیر چندانی نخواهد داشت و با این بسته نمی توانیم تا پایان سال از این رکود عمیق خارج شویم.
وی درباره اینکه دولت قصد دارد با ارائه این وام ها کالاهای در انبار مانده تولید کنندگان را به مردم بفروشد ، افزود: اگر این وام ها با این نگاه ارائه شود نگاه خوبی است اما متأسفانه فقط نگاه این وام ها به سمت کارخانه های بزرگ و خودروسازی ها سوق داده شده است.
فاضلی با بیان اینکه این پول در حال حاضر خیلی مبلغ بالایی برای رکود عمیق موجود در جامعه نیست ، گفت : ما فقط زمانی می توانیم از رکود فعلی خارج شویم که بتوانیم مردم را شریک کنیم و امیدوار باشیم که در یک فرایند زمانی یکساله این رکود کم و بی اثر شود.
وی خاطرنشان کرد: امیدواریم رکود عمیقی که در جامعه حاکم است با این بسته کم اثر شود.

منبع: تسنیم

چهره‌ها:

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: