دولت نمی‌خواهد بافت فرسوده را احیا کند

کارشناس اقتصاد مسکن با بیان این‌‌که دولت نمی‌خواهد بافت‌های فرسوده را احیا کند، گفت: وزیر راه و شهرسازی در دو سال اخیر دو بازدید جدی از بافت‌های فرسوده نداشته تا از نزدیک مشکلات این بافت‌ها را لمس کند.

به گزارش عیارآنلاین، فرهاد بیضایی  با تاکید بر این‌که متاسفانه دولت برنامه‌ جامعی برای احیای بافت‌های فرسوده ندارد، اظهار کرد:‌ احیای بافت‌های فرسوده فقط مختص به بافت آن نمی‌شود، بلکه باید تاسیسات، معابر و… نیر احیا شود.

وی با انتقاد از برنامه ناقص دولت برای نوسازی بافت‌های فرسوده، تصریح کرد: با مکانیسم پرداخت تسهیلات مبتنی بر احیای داوطلبانه تنها بخش کمی از واحدهای موجود در بافت‌های فرسوده نوسازی می‌شود.

وی با تاکید بر این‌که دولت نمی‌خواهد دخالت جدی در بحث احیای بافت‌های فرسوده داشته باشد، افزود: واقعیت آن است که احیای بافت‌های فرسوده وقتگیر بوده و یک مدیریت جهادی می‌خواهد.

کارشناس اقتصاد مسکن با اشاره به این‌که در حال حاضر این مدیریت جهادی در دولت وجود ندارد، گفت: با توجه به این‌که مسئله بافت‌های فرسوده از مسکن مهر بیشتر بوده و همچنین نوع تفکر بوروکراتیک، دولت نمی‌خواهد دخالت جدید در بازار مسکن داشته باشد.

بیضایی با تاکید بر این‌که احیای بافت‌های فرسوده تلاش زیادی می‌خواهد، افزود: وزیر راه و شهرسازی در دو سال اخیر دو بازدید جدی از بافت‌های فرسوده نداشته تا از نزدیک مشکلات این بافت‌ها را لمس کند.

منبع: تسنیم

چهره‌ها:

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: