۸ آبان ۱۳۹۴ ساعت ۲۰:۴۸

تکمیل پیش نویس اولیه آمایش آموزش عالی

معاون پژوهشی وزارت علوم با اشاره به اینکه آمایش نیازمند برنامه ریزی، زمان و سرمایه گذاری است گفت: قسمت اعظم آمایش آموزش عالی تکمیل شده است.

به گزارش عیارآنلاین، وحید احمدی، معاون پژوهشی وزارت علوم  درباره روند آمایش آموزش عالی گفت: پیش نویس اولیه آمایش تهیه شده و در حال بررسی است و قسمت آموزش عالی آن تا حدودی تکمیل شده است.

وی افزود: آمایش برنامه ریزی و اطلاعات زیادی می‌خواهد که همه آن فراهم نیست لذا ابتدا پیش نویس آن را تهیه کرده ایم.

احمدی با بیان اینکه آمار و اطلاعات زیادی جمع آوری شده است گفت: آمارها رسیده و در حال تنظیم آن هستیم و امیدواریم هر چه زودتر پیش نویس اولیه آن قابل ارائه باشد.

وی با تاکید بر اینکه آمایش سیاست‌های نیازهای صنعتی کشور را مشخص می‌کند گفت: آمایش اطلاعات زیادی می‌خواهد و سیاست‌های نیازهای صنعتی، تعداد دانشجو، نوع آموزش را مشخص می‌کند و آمارهای هر منطقه تنها در دست وزارت علوم نیست.

معاون پژوهشی وزارت علوم در ادامه تاکید کرد: بعضی آمارها از وزارت صنعت معدن و تجارت به دست می‌آید و آنها باید این آمار را در اختیار ما بگذارند به همین دلیل است که ما در ابتدا اقدام به تهیه پیش نویس کرده‌ایم.

وی در پایان خاطرنشان کرد: این کار نیازمند زمان و سرمایه گذاری است و پس از مرحله پیش نویس اگر دستگاه‌های مختلف نظرات متفاوتی دارند این نظرات را به ما ارجاع می‌دهند و با آمدن آمارهای تکمیلی آمایش تکمیل می‌شود.

منبع: خبرگزاری‌دانشجو

چهره‌ها:

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: