۹ آبا ۱۳۹۴ ساعت ۱۹:۳۶

همکاری ایران و روسیه در حوزه علوم انسانی

رئیس دانشگاه علامه طباطبایی گفت: همکاری دانشگاه های ایران و روسیه در حوزه علوم انسانی می تواند راه جدیدی در دستاوردهای این حوزه برای جهان امروز را ایجاد کند.

به گزارش عیارآنلاین،حسین سلیمی در نخستین اجلاس روسای دانشگاه های برتر و بزرگ ایران و روسیه به آشنائی و تاثیرپذیری متقابل اندیشمندان دو کشور از فرهنگ و هنر یکدیگر اشاره کرد و گفت: همکاری دانشگاه های ایران و روسیه در حوزه های علوم انسانی و اجتماعی می تواند راه را برای گونه جدیدی از ارائه رهاوردهای علوم انسانی و اجتماعی در جهان امروز گشوده و شرایط را برای شیوه متفاوتی از مشارکت در دانش جهانی فراهم کند.

وی خاطرنشان کرد: اما از سوی دیگر دانشمندان ایرانی که متفکران قرن نوزدهمی روسیه را به خوبی شناخته و اندیشه های شان را مطالعه می کردند، با نسل جدید متفکران روس در حوزه های مختلف علوم اجتماعی و انسانی ناآشنا هستند.
رئیس دانشگاه علامه طباطبایی تاکید کرد: در حالی که آشنایی متقابل و همکاری علمی و نیز هم اندیشی متفکران دانشگاهی ایرانی و روس و نقل و گسترش اندیشه های یکدیگر می تواند در فضای اندیشه جهانی نشان دهد که راه اندیشه ورزی تنها یک سویه نیست و دانشمندان ایرانی و روس می توانند در تعامل با یکدیگر پنجره های جدیدی برای تفکر و تولید دانش در فضای نوین جهانی گشایند.

منبع: باشگاه‌خبرنگاران

چهره‌ها:

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: