اضافه برداشت‌ بانک‌ها منابع جدید را پیش خور کرد

بانک‌ها ۸۷٫۵ درصد از سپرده‌هایشان را تسهیلات داده‌اند. این عدد نشان می‌دهد سپرده قانونی در بانک‌ها رعایت نشده و بیش از مبلغ مجاز از سوی بانک‌ها تسهیلات پرداخت شده است.

به گزارش عیارآنلاین، درحالی که بانک‌ها مجاز هستند ۸۵ درصد سپرده‌ها را تسهیلات پرداخت کنند، بیش از ۲.۵ واحد درصد از نسبت قانونی تخطی کرده‌اند.

این اقدام غیرقانونی در برخی استان‌ها با شدت بیشتر نیز انجام شده به طوری که در تهران ۹۱.۷ درصد از میزان سپرده‌ها، تسهیلات پرداخت شده است. به عبارت دیگر استان تهران از جمله استان‌هایی است که امکان استفاده از مصوبه اخیر دولت مبنی بر آزاد شدن ۳ درصد از سپرده‌های قانونی بانک مرکزی برای تسهیلات دهی را ندارد چرا که قبلا این منابع را پیش خور کرده است.

در بسته اقتصادی دولت کاهش نرخ سپرده قانونی از ۱۳ به ۱۰ درصد پیش بینی شد تا بانک‌ها این ۳ درصد منابع جدید را به بخش تولید تسهیلات دهند اما آخرین آمار بانک مرکزی از چهار ماه ابتدای سال جاری نشان می‌دهد سیستم بانکی ۲.۵ درصد از این ۳ درصد را استفاده کرده است.

در تیرماه ۹۴ مانده کل سپرده‌ها به بیش از ۸۹۳۹ هزار میلیارد ریال رسیده که نسبت به دوره مشابه سال قبل ۱۶۷۷.۶ هزار میلیارد ریال معادل ۲۳.۱ درصد و نسبت به پایان سال قبل معادل ۷۴۶.۳ هزار میلیارد ریال برابر با ۹.۱ درصد افزایش نشان می‌دهد. بیشترین مبلغ سپرده‌ها مربوط به استان تهران با ۵۲۸۲هزار میلیارد ریال و کمترین مبلغ مربوط به استان کهگیلویه و بویر احمد با ۲۰.۳ هزار میلیارد ریال است.

مانده کل تسهیلات بالغ بر ۶۹۸۰.۲ هزار میلیارد ریال است که نسبت به دوره مشابه سال قبل ۹۸۹.۴ هزار میلیارد ریال یعنی ۱۶.۵ درصدو نسبت به پایان سال قبل ۲۴۰.۴ هزار میلیارد ریال برابر با ۳.۶ درصد افزایش داشته است. بیشترین مبلغ تسهیلات مربوط به استان تهران با مانده ۴۳۷۶.۴ هزار میلیارد ریال و کمترین مبلغ مربوط به استان کهگیلویه و بویر احمد معادل ۲۲.۴ هزار میلیارد ریال است.

نسبت تسهیلات به سپرده‌ها بعد از کسر قانونی ۸۷.۵ درصد است که نسبت به پایان ماه مشابه سال قبل و پایان سال قبل به ترتیب ۵.۵ و ۵.۴ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد و همچنان با سطح مطلوب ۸۵ درصد فاصله دارد. نسبت مذکور در استان تهران ۹۱.۷ درصد و استان کهگیلویه و بویر احمد ۱۲۵.۸ درصد است

منبع: اخباربانک

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: