اختصاص بودجه ۱۲۰ میلیارد تومانی برای تجهیز آزمایشگاه‌ها

وزیر علوم گفت: ۱۲۰ میلیارد تومان برای تجهیز آزمایشگاهها اختصاص یافته است.

محمد فرهادیبه گزارش عیارآنلاین، محمد فرهادی وزیر علوم و تحقیقات و فناوری گفت: درحال حاضر ۵۲ آزمایشگاه مرکزی تجهیز شده‌اند و آماده خدمت رسانی هستند و به جز موضوعات تحقیقاتی دانشگاه‌ها در ۵۲ پژوهشکده و پژوهشگاه و پارک‌های علم و فناوری طراحی شده است و در سال جاری ۱۲۰ میلیارد تومان به این کار اختصاص یافته است که تا اینجای سال ۳۰ میلیارد آن تزریق شده است و به امید خدا ۹۰ میلیارد تومان باقیمانده در ۶ ماه باقیمانده از سال اختصاص خواهد یافت.
فرهادی درباره اهمیت آزمایشگاه‌های مرکزی افزود: با جدیت تمام در حال پیگیری به ثمر رساندن و اتمام این آزمایشگاه‌ها هستیم چون این آزمایشگاه‌ها باید علاوه بر افزایش بار علمی دانشگاه و پژوهشکده خود، به سایر موسسات آموزش عالی نیز کمک برسانند تا بار علمی کشور به طور قابل توجهی بالا رود.
وی همچنین درباره کرسی‌های آزاد اندیشی نیز گفت: این کرس‌ها باید هرچه زودتر سامان بگیرد و برگزار شود و اولین دوره آن با فضایی آزاد، در دانشگاه امیر کبیر تهران برگزار شد که متعاقب آن نتایج بسیار خوبی را نیز در برداشت و دانشجویان توانستند در فضایی صمیمی و آزاد، نظرات شخصی خود را اظهار کنند.

چهره‌ها:

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: