درخواست ۸۰۰ ردیف استخدام در سازمان آموزش‌وپرورش استثنایی کشور

رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور گفت: امسال و سال آینده بیش از ۸۰۰ فرهنگی بازنشسته می‌شوند که درخواست ۸۰۰ ردیف استخدام را از سازمان مدیریت کرده‌ایم.

مجید قدمیبه گزارش عیارآنلاین، مجید قدمی درباره استخدام در سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور گفت: امسال و سال آینده بیش از ۸۰۰ همکار فرهنگی در این سازمان بازنشسته می‌شوند.

وی افزود: از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی درخواست کرده‌ایم به طور ویژه ۸۰۰ ردیف استخدام به سازمان آموزش و پرورش اسثتثنایی بدهند.

رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور گفت: اگر سازمان مدیریت این اجازه را به ما دهد، به طور ویژه اطلاعیه‌ای را منتشر خواهیم کرد و کسانی که دارای شرایط باشند، برای مدارس و گروه‌های مختلف جذب می‌شوند.

وی در ادامه همچنین با بیان اینکه تمام کتاب‌های سال تحصیلی دانش‌آموزان استثنایی در مدارس توزیع شده است، گفت: برای اولین‌بار با شروع سال تحصیلی، کلیه کتاب‌ها تهیه و به مدارس داده شده است.

منبع: خبرگزاری مهر

چهره‌ها:

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: