محبی :

مدارس مجری طرح تعالی مدیریت در مردادماه رتبه بندی می شوند

مدیرکل آموزش متوسطه اول وزارت آموزش و پرورش گفت: ۵ هزار و ۹۰۰ مدرسه مجری طرح تعالی مدیریت امسال کار خود را به صورت رسمی انجام می دهند تا تیرماه سال آینده فعالیت های خود را انجام داده و در مردادماه این مدارس رتبه بندی شده و اعلام خواهند شد.

به گزارش عیارآنلاین،عظیم محبی با حضور در خبرگزاری پانا در پاسخ به این سوال که آیا علاوه بر ۵ هزار و ۹۰۰ مدرسه مجری طرح تعالی مدیریت مدرسه، مدارس استثنایی این طرح را اجرا می کنند؟ گفت: از سال گذشته ۵ هزار و ۹۰۰ مدرسه در برنامه هستند که این طرح را اجرایی کنند اما علاوه بر آن ها امسال در استان ها تعدادی مدرسه بر اساس شرایط استانی به مدارس مجری این طرح اضافه می شوند.

۱۰ مدرسه استثنایی مجری طرح تعالی مدیریت هستند

وی افزود: با هماهنگی با سازمان دانش آموزی، ۱۰۰ مدرسه استثنایی علاوه بر آن ۵ هزار و ۹۰۰ مدرسه طرح تعالی مدیریت مدرسه را اجرا می کنند. دوره آموزشی مربیان این مدرسه نیز برگزار شد و از امسال این تعداد مدارس به تعداد قبلی اضافه می شود.
محبی در پاسخ به اینکه آیا با دانشگاه فرهنگیان همکاری برای اجرای این طرح دارید؟ اشاره کرد: برای ۵ هزار و ۹۰۰ مدرسه ای که سال گذشته این طرح را اجرا کرده اند، دوره های آموزشی برگزار شده و تیم ارزیابی در هر استان عملکرد آن ها را ارزیابی کرده است.
همکاری با دانشگاه فرهنگیان برای اجرای طرح تعالی
وی بیان کرد: به استان ها اعلام کرده ایم که رتبه بندی مدارس را نداشته باشند و بر اساس این مطلب با امضای وزیر آموزش و پرورش ابلاغ ارزیابی بیرونی توسط دانشگاه فرهنگیان برای مدارس مجری این طرح زده شد.
مدیرکل آموزش متوسطه اول وزارت آموزش و پرورش عنوان کرد: کمیته ای به ریاست مهرمحمدی در دانشگاه فرهنگیان تشکیل شده است که در این کمیته بنده و دبیرخانه برنامه طرح تعالی، عضو هستیم. این کمیته علمی برای ارزیابی فعالیت ها تشکیل شده است.
برگزاری دوره آموزشی برای ۱۵۰ نفر در آبان ماه
محبی با اشاره به اینکه برای ۱۵۰ نفر دوره آموزشی را در نیمه دوم آبان ماه برگزار می کنیم، گفت: دانشگاه فرهنگیان آموزش هایی را برای تربیت مدرسان در راستای ارزیابی فعالیت مدارس مجری استان ها و رتبه بندی سطوح مدارس مدنظر دارد.
وی اضافه کرد: ۵ هزار و ۹۰۰ مدرسه مجری طرح تعالی مدیریت امسال کار خود را به صورت رسمی انجام می دهند تا تیرماه سال آینده فعالیت های خود را انجام داده و در مردادماه این مدارس رتبه بندی شده و اعلام خواهند شد.
برنامه تعالی یعنی کیفیت بخشی به فعالیت ها
وی درباره کلیات طرح تعالی مدیریت مدرسه، خاطرنشان کرد: برنامه تعالی یک برنامه ای برای کیفیت بخشی و کیفیت سنجی شاخص های فرآیندی مدرسه است. در کتابچه طراحی شده برای تمام فعالیت های آموزشی، پرورشی، توانمندسازی، مشارکت، بهداشت دانش آموزان و مسایل دیگر مدرسه شاخص هایی مشخص شده است.
مدیرکل آموزش متوسطه اول وزارت آموزش و پرورش گفت: طبق ۱۶۴ شاخص، برنامه عمل مدارس نوشته می شود و مدرسه میزان فعالیت خود را طبق استانداردها گزارش می دهد.
آموزش ۴۰۰ نفر به عنوان مدرس
محبی تصریح کرد: از سال گذشته که اجرای این طرح را آغاز کرده ایم ۴۰۰ نفر را به عنوان مدرس آموزش داده ایم تا ۵ هزار و ۹۰۰ مدرسه مجری را آموزش دهند.
وی اضافه کرد: در شهریورماه نیز ۱۵۰ نفر دیگر را برای آموزش به تهران آوردیم تا امسال پس از یک سال دوره آموزشی طرح تعالی مدیریت مدرسه کلید بخورد. مدارسی که از اول مهرماه به این مدارس اضافه می شوند ارزیابی آن ها سال دیگر صورت می پذیرد.
وی بیان کرد: کار کارشناسی طرح تعالی مدیریت مدرسه از ۲ سال پیش آغاز شده است. از بین طرح های مختلف وزارت آموزش و پرورش در بحث کیفیت بخشی چارچوب این طرح تصویب شد.
اضافه شدن ۳ هزار مدرسه به مدارس مجری طرح
مدیرکل آموزش متوسطه اول وزارت آموزش افزود: در راهکار ۱- ۷ سند تحول بنیادین به استانداردسازی شاخص های مدرسه اشاره شده است و امسال حدود ۳ هزار مدرسه برای اجرای این طرح به تعداد قبلی اضافه می شود.
محبی ادامه داد: طرح تعالی مدیریت مدرسه کیفیت بخشی فعالیت های مدرسه بر اساس استانداردسازی ها است.

منبع: پانا

چهره‌ها:

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: