با روشهای تمرکزگرایی کاملا مخالفیم

رئیس سازمان مدارس غیردولتی و توسعه مشارکت های مردمی و خانواده گفت: با روشهای تمرکزگرایی کاملا مخالفیم باید کاری کرد که قدرت به درون مدرسه منتقل شود.

مرضیه گردبه گزارش عیارآنلاین، مرضیه گرد اظهار کرد: در گذشته نگاه و رویکردهای مختلفی نسبت به مدارس غیر دولتی وجود داشت گاهی رویکرد اقتصادی و گاهی رویکردی فرهنگی و پرورشی بود .

گُرد تصریح کرد: رویکرد جدید آموزش و پرورش در مدارس غیر دولتی مطابق با سند تحول بنیادین به خوبی ترسیم شده است و موسسین باید با بازتعریف ارکان مدرسه راه اجرایی شدن اهداف آموزش و پرورش را محقق سازند.
وی ادامه داد: آنچه که باعث می شود یک مدرسه غیر دولتی موفق شود کیفیت کار و نوع عملکرد آن است و می دانیم که بسیاری از مدارس ما بخاطر کیفیت خوبشان مورد توجه مردم هستند .
رئیس سازمان مدارس غیردولتی و توسعه مشارکت های مردمی و خانواده ادامه داد: نظارت باید با شیوه ای جدید و با همکاری نیروهای مشترک نظارتی آموزش و پرورش و موسسین صورت گیرد.
گرد تمرکز زدایی را یکی از سیاست های آموزش و پرورش دولت یازدهم عنوان کرد و افزود: با روشهای تمرکزگرایی کاملا مخالفیم باید کاری کرد که قدرت به درون مدرسه منتقل شود تا ارکان مدرسه بتوانند تصمیم گیری مناسبی اتخاذ کنند.
وی اظهار داشت: امروزه با آموزش های رسمی نمی توان شاگرد را محصور در کلاس درس کرد و استفاده از مراکز علمی و موسسات زبان های خارجی یک فرصت طلایی و ویژه است.
رئیس سازمان مدارس غیردولتی و توسعه مشارکت های مردمی و خانواده با اشاره به وجود موسسات آموزشی غیر مجاز در کشور، تصریح کرد: با پیگیری های آموزش و پروش در شورای عالی انقلاب فرهنگی در نظر داریم با مصوبات جدید این شورا، بتوانیم آموزش های غیر رسمی در کشور را ساماندهی و مدیریت کنیم.

منبع: پانا

چهره‌ها:

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: