ایران یک میلیون هکتار کشت فراسرزمینی دارد

وزیر جهاد کشاورزی گفت: کشت های فراسرزمینی محصولات کشاورزی آغاز شده است.

حجتیبه گزارش عیارآنلاین، محمود حجتی در پاسخ به سوالی مبنی بر توسعه کشاورزی با توجه به وضعیت خشکسالی کشور، گفت: کشت های فراسرزمینی را آغاز کرده ایم و در حال حاضر یک میلیون هکتار در کشورهای دیگر زیر کشت محصولات ایران است.

وی تاکید کرد: چند کشور آفریقایی، اوکراین و تاجیکستان در حال حاضر تحت کشت قرار گرفته اند که این مهم توسط بخش خصوصی انجام می شود.

وزیر جهاد کشاورزی تاکید کرد: در این زمین ها محصولات آب بر کشت می شود و چنانچه خشکسالی در کشور ادامه داشته باشد افزایش سطح زیر کشت را خواهیم داشت.

حجتی تصریح کرد: محصولات این مزارع در صورت نیاز به کشور منتقل می شود و یا اینکه در همان منطقه به فروش می رسد.

بر اساس این گزارش، وزیر جهاد کشاورزی ظهر امروز در بدو ورود به فارس وارد شهرستان مرودشت شد و از مجموعه بزرگ پنج هزار و ۵۰۰ راسی دامداری کشت و صنعت پگاه بازدید و تا ساعتی دیگر در جمع فعالین بخش کشاورزی حضور خواهد یافت.

منبع: خبرگزاری مهر

چهره‌ها:

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: