مدارس عشایری به ۷۲۰ لپ تاپ تجهیز شدند/۶ هزار مدرسه در برنامه آینده

مدیرکل مدارس مناطق عشایر و مناطق توسعه نیافته گفت: برای اولین بار بیش از ۷۲۰ لب تاپ در سال گذشته برای مدارس سیار در مناطق عشایری تهیه کردیم.

به گزارش عیارآنلاین، علی نقی یزدان پناه در خصوص وجود مدارس کپری در مناطق عشایری، گفت: آموزش و پرورش مدارس عشایر از ۳ نوع مدرسه سیار، نیمه سیار و ثابت تشکیل می شود که مدرسه سیار همان مدرسه کوچ رو است.

وی افزود: برای اولین بار بیش از ۷۲۰ لب تاپ در سال گذشته برای مدارس سیار در مناطق عشایری تهیه کردیم تا حمل آن ها به راحتی صورت گیرد در این راستا دانش آموز با درس کار و فناوری آشنا شده و معلم نیز با ارائه خدمات و نرم افزار اطلاعات را به روز می کند.
۱۵۰ مدرسه عشایری مجهز به کامپیوتر هستند
یزدان پناه اشاره کرد: در مناطق عشایری حدود ۱۵۰ مدرسه عشایری که تحت پوشش اداره ما است، وجود دارد که تمام این تعداد مجهز به کامپیوتر هستند.
وی افزود: در محروم ترین استان کشور، با اعتباری که امسال تخصیص داده می شود، تمام کلاس های مدارس به ویدئو پروژکشن و بردهای هوشمند تجهیز می شوند.
مدیرکل مدارس مناطق عشایر و مناطق توسعه نیافته تصریح کرد: به دنبال ارتقای شاخص در فضا و تجهیزات، نیروی انسانی و پوشش تحصیلی مدارس در مناطق و استان های محروم هستیم.
مجهز شدن ۶ هزار مدارس به لب تاپ در آینده نزدیک
یزدان پناه اظهار امیدواری کرد تا سال آینده با وجود تخصیص اعتبار کافی تمام ۶ هزار مدارس عشایری مجهز به لب تاپ شوند.
وی خاطرنشان کرد: هیچ نقطه ای به اندازه آموزش و پرورش عشایر در زمینه توسعه عدالت آموزشی کار نکرده است.
منبع: پانا

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: