در مدارس پسرانه ۸۵ هزار ساعت کسری نیروی مرد داریم

مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران احتمال لغو مصوبه تدریس شش ساعت در هفته مدیران و معاونان مدارس را رد کرد و گفت: البته در برخی مدارس دخترانه به مدیران و معاونان معافیت از تدریس داده‌ایم.

اسفندیار چهاربندبه گزارش عیارآنلاین، اسفندیار چهاربند در واکنش به برخی شنیده‌ها مبنی بر لغو قانون تدریس شش ساعت در هفته از سوی مدیران و معاونان مدارس با توجه به وجود نیروهای مازاد در برخی مناطق اظهار کرد: احتمال لغو این مصوبه وجود ندارد.

وی افزود: البته در مدارس دخترانه تهران نیروی انسانی زن به اندازه کافی داریم و به همین علت به برخی مدیران و معاونان معافیت از تدریس داده‌ایم لذا مصوبه در باقی مدارس اجرا می‌شود.

مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران تاکید کرد: بخصوص در مدارس پسرانه ۸۵ هزار ساعت کسری نیروی مرد داریم که حق التدریس جذب می‌کنیم و مدیران مدارس پسرانه باید شش ساعت در هفته تدریس کنند.

منبع: ایسنا

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: