۶ آبان ۱۳۹۴ ساعت ۱۶:۰۹

ظرفیت بند «قاف» برای افزایش بازده نیروگاه‌ها و غفلت مسئولین

نیروگاه‌های گازی کشور با ظرفیت ۲۵ هزار مگاوات و بازده ۳۰% قابلیت تبدیل شدن به نیروگاه سیکل ترکیبی یا واحدهای تولید هم‌زمان آب و برق را دارند که در این صورت بدون مصرف سوخت، ۸۰۰۰ مگاوات به ظرفیت تولید برق کشور و ۳ میلیون متر مکعب به تولید روزانه آب کشورافزوده می‌شود.

به گزارش عیارآنلاین، شدت انرژی (میزان مصرف انرژی به ازای واحد تولید ناخالص داخلی) در کشور از متوسط جهانی بالاتر است و این روند مصرف می‌تواند آینده انرژی کشور را با چالش مواجه کند. برای کاهش شدت انرژی لازم است در مرحله اول تدابیری در خصوص مراکز عمده مصرف سنجیده شود. در میان مراکز عمده مصرف انرژی در کشور، نیروگاه‌ها با مصرف ۳۰% از کل حامل‌های انرژی، بزرگترین مرکز تبدیل‌کننده انرژی‌های فسیلی کشور هستند که با متوسط بازده ۳۷% برق تولید می‌کنند [۱]. به عبارت دیگر، ۶۳% از انرژی ورودی به نیروگاه‌ها در همان مرحله تولید برق به صورت گرما از بین می‌رود.

۱۳۹۴۰۸۰۶۰۱

شکل ۱. توزیع مصرف کل حامل‌های انرژی فسیلی در بخش‌های مختلف [۲]

بر مبنای بند ق تبصرۀ ۲ قانون بودجه ۹۳، به وزارت نفت اجازه داده شده است تا با متقاضیان سرمایه‌گذاری در زمینه کاهش مصرف انرژی در کشور تا سقف ۱۰۰ میلیارد دلار قرارداد بیع متقابل منعقد نماید. شورای اقتصاد بر اساس پیشنهاد شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت ۱۱ طرح را در این زمینه به تصویب رسانده است. در میان این طرح‌های مصوب، نامی از پروژه‌های بهینه‌سازی نیروگاه‌ها به عنوان بزرگ‌ترین مرکز مصرف کننده و اتلاف‌کننده انرژی دیده نمی‌شود.

مهم‌ترین اقدام‌هایی که برای افزایش بازده نیروگاه‌های کشور می‌توان انجام داد شامل:

۱. افزودن بخش بخار به نیروگاه‌های گازی و تبدیل آن به نیروگاه‌های سیکل ترکیبی است که بازده این نیروگاه‌ها از متوسط ۳۰% به ۴۵% افزایش می‌یابد و ۸۰۰۰ مگاوات به ظرفیت تولید برق کشور بدون مصرف سوخت افزوده می‌شود.

۲. اضافه شدن بخش بخار و واحدهای شیرین‌سازی آب به نیروگاه‌های گازی کشور که بازده این نیروگاه‌ها را از ۳۰% به ۸۰% افزایش می‌دهد و علاوه بر افزایش ظرفیت تولید برق بدون مصرف سوخت روزانه ۳میلیون مترمکعب آب شیرین تولید می‌کند.

با اضافه‌شدن بخش بخار و واحدهای شیرین‌سازی آب می‌توان از اتلاف سرمایه‌های ملی جلوگیری کرد. بر این اساس لازم است وزارتخانه‌ نفت به عنوان تامین کننده سوخت نیروگاه‌های کشور و وزارت نیرو به عنوان متولی واحدهای نیروگاهی کشور برای تحقق این اقدام ملی به منظور تسریع انجام پروژه‌های افزایش بهره‌وری نیروگاه‌ها همکاری و تبادل نظر بیشتری داشته باشند.

********************************************************************

پی‌نوشت:

۱. آمار تفصیلی صنعت برق ایران ویژه مدیریت راهبردی در سال ۹۳

۲. ترازنامه هیدروکربوری کشور سال ۹۲

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: